Transcend

فلش مموری ترنسند JetFlash 810-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 810-16GB

رمزگذاری 256 بيتی AES، بدنه ضدضربه و ضدآب - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 370-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 370-64GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 370-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 370-32GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 370-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 370-16GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 370-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 370-8GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 370-4GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 370-4GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 350-4GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 350-4GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 350-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 350-8GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 350-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 350-16GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 350-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 350-32GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 350-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 350-64GB

کاملا سازگار با رابط Hi-Speed USB 2.0، بدنه‌ی پلاستیکی - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 320-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 320-64GB

بدنه فلزی ، دارای نشان‌گر LED و درب محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 320-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 320-32GB

بدنه فلزی ، دارای نشان‌گر LED و درب محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 320-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 320-16GB

بدنه فلزی ، دارای نشان‌گر LED و درب محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 320-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 320-8GB

بدنه فلزی ، دارای نشان‌گر LED و درب محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 810-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 810-8GB

رمزگذاری 256 بيتی AES، بدنه ضدضربه و ضدآب - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 310-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 310-64GB

دارای درپوش ، طراحی یکپارچه و زیبا ، وزن بسیار سبک - Transcend

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 310-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 310-32GB

دارای درپوش ، طراحی یکپارچه و زیبا ، وزن بسیار سبک - Transcend

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 310-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 310-16GB

دارای درپوش ، طراحی یکپارچه و زیبا ، وزن بسیار سبک - Transcend

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 310-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 310-8GB

دارای درپوش ، طراحی یکپارچه و زیبا ، وزن بسیار سبک - Transcend

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 330-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 330-32GB

کاملا سازگار با رابط سریع USB 2.0، فوق العاده باریک - Transcend Jetflash

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 330-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 330-16GB

کاملا سازگار با رابط سریع USB 2.0، فوق العاده باریک - Transcend Jetflash

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 330-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 330-8GB

کاملا سازگار با رابط سریع USB 2.0، فوق العاده باریک - Transcend Jetflash

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 330-4GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 330-4GB

کاملا سازگار با رابط سریع USB 2.0، فوق العاده باریک - Transcend Jetflash

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 820-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 820-64GB

پورت پرسرعت USB 3.0، نشانگر LED، درپوش محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 820-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 820-32GB

پورت پرسرعت USB 3.0، نشانگر LED، درپوش محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 820-16GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 820-16GB

پورت پرسرعت USB 3.0، نشانگر LED، درپوش محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 820-8GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 820-8GB

پورت پرسرعت USB 3.0، نشانگر LED، درپوش محافظ - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 890-64GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 890-64GB

دارای بدنه فلزی مقاوم در برابر ضربه، آب و گرد و غبار - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
فلش مموری ترنسند JetFlash 890-32GB

فلش مموری ترنسند JetFlash 890-32GB

دارای بدنه فلزی مقاوم در برابر ضربه، آب و گرد و غبار - Transcend Jetflash

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 147  records . Showing 91 to 120 of 147