درباره ما    تماس با ما
 02188924760
02141625000مرتب سازی


محدوده قیمت (تومان)
 

از         تا قیمت


دسته بندی
 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 

برندها
 

 

پچ پنل دی لینک NPP-C62BLK241

پچ پنل دی لینک NPP-C62BLK241
کیستونی شیلد دار 24 پورت - D-Link Patch Panel Cat 6 Shielded Keystone

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6ASMET2B21

کیستون دی لینک NKJ-6ASMET2B21
شیلددار فویل دار بدون نیاز به ابزار پانچ - D-Link Less Keystone Jack

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6SMET2B21

کیستون دی لینک NKJ-C6SMET2B21
شیلددار فویل دار بدون نیاز به ابزار پانچ - D-Link Cat6 FTP 180° Tool Less

موجود نیست

نگهدارنده ی کابل فلزی دی لینک NCM-M01

نگهدارنده ی کابل فلزی دی لینک NCM-M01
نگهدارنده ی کابل فلزی 19 اینچ - D-Link Cable Management

موجود نیست

گردگیر ورودی کابل دی لینک NCM-B01

گردگیر ورودی کابل دی لینک NCM-B01
گردگیر ورودی کابل 19 اینچ - D-Link 19 inch 1U Brush Manager

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6YEL1B21

کیستون دی لینک NKJ-C6YEL1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6 Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6GRN1B21

کیستون دی لینک NKJ-C6GRN1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6 Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6RED1B21

کیستون دی لینک NKJ-C6RED1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6 Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6BLU1B21

کیستون دی لینک NKJ-C6BLU1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6 Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-C6WHI1B21

کیستون دی لینک NKJ-C6WHI1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6 Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6ABLA1B21

کیستون دی لینک NKJ-6ABLA1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6A 10G Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6AGRN1B21

کیستون دی لینک NKJ-6AGRN1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6A 10G Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6ARED1B21

کیستون دی لینک NKJ-6ARED1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6A 10G Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6ABLU1B21

کیستون دی لینک NKJ-6ABLU1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6A 10G Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-6AWHI1B21

کیستون دی لینک NKJ-6AWHI1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat6A 10G Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-5EYEL1B21

کیستون دی لینک NKJ-5EYEL1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat5E Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-5EGRN1B21

کیستون دی لینک NKJ-5EGRN1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat5E Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-5ERED1B21

کیستون دی لینک NKJ-5ERED1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat5E Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-5EBLU1B21

کیستون دی لینک NKJ-5EBLU1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat5E Keystone Jack UTP

موجود نیست

کیستون دی لینک NKJ-5EWHI1B21

کیستون دی لینک NKJ-5EWHI1B21
کیستون بدون شیلد - D-Link Cat5E Keystone Jack UTP

موجود نیست

پانچ فلزی دی لینک NTP-001

پانچ فلزی دی لینک NTP-001
پانچ مخصوص کابل شبکه - D-Link Punch Down Tool

موجود نیست

آچار فلزی دی لینک NTC-001

آچار فلزی دی لینک NTC-001
آچار مختص کانکتور - D-Link Crimping Tool

موجود نیست

کانکتور دی لینک NPG-C61MET502-100

کانکتور دی لینک NPG-C61MET502-100
کانکتور CAT6 فویل دار بسته 100 تایی - D-Link CAT6 FTP Modular Plugs

موجود نیست

کانتکور دی لینک NPG-C61TRA501-100

کانتکور دی لینک NPG-C61TRA501-100
کانکتور CAT6 معمولی بسته 100 تایی - D-Link CAT6 UTP Modular Plugs

موجود نیست

کانکتور دی لینک NPG-5E1TRA501-100

کانکتور دی لینک NPG-5E1TRA501-100
کانکتور CAT5E بسته 100 تایی - D-Link Cat5E UTP Modular Plugs

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK243

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK243
کیستون ، بدون شیلد 24 پورت نیم یونیت زاویه دار - D-Link Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK242

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK242
کیستون ، بدون شیلد 24 پورت تک یونیت زاویه دار - D-Link Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK481

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK481
کیستونی بدون شیلد 48 پورت - D-Link Cat6 UTP Keystone Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK241

پچ پنل دی لینک NPP-C61BLK241
کیستون ، بدون شیلد 24 پورت - D-Link Cat6 UTP Keystone Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-5E2BLK481

پچ پنل دی لینک NPP-5E2BLK481
کیستون ، شیلددار 48 پورت - D-Link CAT5E Keystone Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-5E2BLK241

پچ پنل دی لینک NPP-5E2BLK241
کیستون ، شیلد دار 24 پورت - D-Link CAT5E Keystone Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-5V1BLK501

پچ پنل دی لینک NPP-5V1BLK501
پورت تلفنی 50 پورت - D-Link Voice Patch Panel

موجود نیست

پچ پنل دی لینک NPP-5E1BLK481

پچ پنل دی لینک NPP-5E1BLK481
کیستون ، بدون شیلد 48 پورت - D-Link UTP Cat5E Patch Panel

موجود نیست

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-3-LS

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-3-LS
زوج سیم بهم تابیده بدون روکش ضد حریق - D-Link Cat6 UTP Cable Rolls

موجود نیست

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-2-LS

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-2-LS
زوج سیم بهم تابیده بدون روکش ضد حریق - D-Link Cat6 UTP Cable Rolls

موجود نیست

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-1-LS

کابل شبکه دی لینک NCB-C6UGRYR1-1-LS
زوج سیم بهم تابیده بدون روکش ضد حریق - D-Link Cat6 UTP Cable Rolls

موجود نیست

کابل شبکه دی لینک NCB-C6SGRYR1-2

کابل شبکه دی لینک NCB-C6SGRYR1-2
زوج سیم بهم تابیده پوشش دار - D-Link CAT6 STP Cable Rolls

موجود نیست

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-52

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-52
سوییچ هوشمند حرفه ای - D-Link Gigabit SmartPro Switches

موجود نیست

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-28

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-28
سوییچ هوشمند حرفه ای - D-Link Gigabit SmartPro Switches

موجود نیست

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-20

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-20
سوییچ هوشمند حرفه ای - D-Link Gigabit SmartPro Switches

موجود نیست

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-28P

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1510-28P
سوییچ هوشمند حرفه ای - D-Link Gigabit SmartPro Switches

3,843,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52MPP

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52MPP
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Managed Switch

5,590,000 تومان

سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-08P

سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-08P
سوییچ هوشمند - D-Link Fast Ethernet Smart Switch

879,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-26MPP

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-26MPP
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Managed Gigabit Switch

3,650,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1008P

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1008P
سوییچ غیرمدیریتی - D-Link PoE Unmanaged Desktop Switch

467,000 تومان

سوییچ دی لینک DES-1008PA

سوییچ دی لینک DES-1008PA
سوییچ غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Ethernet PoE Desktop Switch

288,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1100-16TC

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1100-16TC
سوییچ هوشمند مدیریتی اترنتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

8,240,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-20

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-20
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

869,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-12SC

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-12SC
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

6,534,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-10TS

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-10TS
سوییچ هوشمند مدیریتی اترنتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

5,479,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-12TC

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-12TC
سوییچ هوشمند مدیریتی اترنتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

7,210,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-16TC

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1210-16TC
سوییچ هوشمند مدیریتی اترنتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

8,600,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1100-10TS

سوییچ گیگابیتی دی لینک DXS-1100-10TS
سوییچ هوشمند مدیریتی اترنتی - D-Link Smart Ethernet Gigabit Switch

5,040,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-10

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-10
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

607,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28MP

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28MP
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

2,930,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28P

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28P
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

2,375,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

995,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-26

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-26
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

موجود نیست

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52MP

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52MP
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

4,949,000 تومان

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-52
سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

2,048,000 تومان

Total 237  records listed . Showing 1 to 60 of 237
 
 << Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |   Next >>پایین صفحه سمت راست

 راهنمای ثبت سفارش
شما را با نحوه خرید به صورت ساده و روان آشنا می کنیم تا لذت خرید اینترنتی را در فضایی کاملاً امن و راحت تجربه نمایید.

پایین وسط

 نیاز به مشاور دارید؟
در صورت نیاز به مشاوره خرید از فروشگاه اینترنتی کالاورد و کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

پایین سمت چپ

 با خیالی آسوده خرید کنید
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن.

Copyright © 2017-2018 All rights reserved. Support and design by Parsys
free stats