مرتب سازی


محدوده قیمت (تومان)
 

از         تا قیمت


دسته بندی
 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 

برندها
 

 

پردازنده مرکزی اینتل Celeron G3930 - 2.90GHz

پردازنده مرکزی اینتل Celeron G3930 - 2.90GHz
2 هسته و 2 رشته - حافظه کش 2 مگابایت - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Celeron G3900 - 2.80GHz

پردازنده مرکزی اینتل Celeron G3900 - 2.80GHz
2 هسته و 2 رشته - حافظه کش 2 مگابایت - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i7-7700K - 4.20GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i7-7700K - 4.20GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.50 گیگاهرتز- Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i7-7700 - 3.60GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i7-7700 - 3.60GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.2 گیگاهرتز- Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core  i7-6700 - 3.40GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i7-6700 - 3.40GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.00 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل  Core i5-8600K - 3.60GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-8600K - 3.60GHz
دارای 6 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.3 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7600 - 3.50GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7600 - 3.50GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.1 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-8500 - 3.00GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-8500 - 3.00GHz
دارای 6 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.10 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7500 - 3.40GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7500 - 3.40GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.80 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core  i5-8400 - 2.80GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-8400 - 2.80GHz
دارای 6 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.00 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7400 - 3.00GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-7400 - 3.00GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.50 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-6400 - 2.70GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i5-6400 - 2.70GHz
دارای 4 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.30 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Pentium G4400 - 3.30GHz

پردازنده مرکزی اینتل Pentium G4400 - 3.30GHz
2 هسته و 2 رشته - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Pentium G3260 - 3.30GHz

پردازنده مرکزی اینتل Pentium G3260 - 3.30GHz
4 هسته و 4 رشته - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده مرکزی اینتل Core i3-7100 -3.90GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i3-7100 -3.90GHz
2 هسته و 4 رشته - 3 مگابایت کش - Intel Processor

775,000 تومان

پردازنده مرکزی اینتل Core i3-6100 - 3.70GHz

پردازنده مرکزی اینتل Core i3-6100 - 3.70GHz
2 هسته و 4 رشته - 3 مگابایت حافظه کش - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Core i9-7940X - 3.10GHz

پردازنده اینتل Core i9-7940X - 3.10GHz
دارای 14 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.3 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل i9-7980XE - 2.60GHz

پردازنده اینتل i9-7980XE - 2.60GHz
دارای 18 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.2 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Core i9-7900X - 3.30GHz

پردازنده اینتل Core i9-7900X - 3.30GHz
دارای 10 هسته پردازشی - فرکانس توربو 4.3 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2630 V4 - 2.20GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2630 V4 - 2.20GHz
دارای 10 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.10 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2683 V3 - 2.0GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2683 V3 - 2.0GHz
دارای 14 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.0 گیگاهرتز- Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2609 V3 - 1.90GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2609 V3 - 1.90GHz
دارای 6 هسته پردازشی - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2620 V3 - 2.40GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2620 V3 - 2.40GHz
دارای 6 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.2 گیگاهرتز-Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2630 V3 - 2.40GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2630 V3 - 2.40GHz
دارای 8 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.2 گیگاهرتز -Intel Xeon Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2640 v4 - 2.40GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2640 v4 - 2.40GHz
دارای 10 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.40 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2650 v4 - 2.20GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2650 v4 - 2.20GHz
دارای 12 هسته پردازشی - فرکانس توربو 2.9 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2660 V4 - 2.0GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2660 V4 - 2.0GHz
فرکانس توربو 3.20GHz-حافظه کش سطح 3 به میزان 35MB- Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2680 V4 - 2.40GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2680 V4 - 2.40GHz
فرکانس توربو 3.3 گیگاهرتز-حافظه کش سطح 3 به میزان 35MB - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2667 V4 - 3.20GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2667 V4 - 3.20GHz
فرکانس توربو 3.60 GHz - دارای 8 هسته پردازشی - Intel Xeon Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2690 V4 - 2.60GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2690 V4 - 2.60GHz
دارای 14 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.5 گیگاهرتز - Intel Xeon Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2695 V3 - 2.30GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2695 V3 - 2.30GHz
دارای 14 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.3 گیگا هرتز - Intel Xeon Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2697 V3 - 2.60GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2697 V3 - 2.60GHz
دارای 14 هسته پردازشی - فرکانس توربو 3.6 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2697A V4 - 2.60GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2697A V4 - 2.60GHz
دارای 16 هسته پردازشی و فرکانس توربو 3.60GHz - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2697 V4 - 2.30GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2697 V4 - 2.30GHz
دارای 18 هسته پردازشی و فرکانس توربو 3.60 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2698 V4 - 2.20GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2698 V4 - 2.20GHz
20هسته و 40 رشته - فرکانس توربو 3.6 گیگاهرتز- Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Xeon E5-2699 V4 - 2.20GHz

پردازنده اینتل Xeon E5-2699 V4 - 2.20GHz
دارای 22 هسته پردازشی و فرکانس توربو 3.60 گیگاهرتز - Intel Processor

تماس بگیرید

پردازنده اینتل Core i3 - 8100 - 3.60GHz

پردازنده اینتل Core i3 - 8100 - 3.60GHz
4 هسته و 4 رشته - حافظه کش 6 مگابایت - Coffee Lake

تماس بگیرید

 پردازنده اینتل Core i7-8700K - 3.70 GHz

پردازنده اینتل Core i7-8700K - 3.70 GHz
پردازنده اینتل Coffee Lake

تماس بگیرید

کامپيوتر کوچک اينتل NUC5CPYH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC5CPYH
N3050-4GB-64GB SSD-Intel

تماس بگیرید

کامپيوتر کوچک اينتل NUC5CPYH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC5CPYH
N3050-4GB-128GB SSD-Intel

تماس بگیرید

Total 101  records listed . Showing 1 to 40 of 101
 
 << Previous   |  1  |  2  |  3  |   Next >>پایین صفحه سمت راست

 راهنمای ثبت سفارش
شما را با نحوه خرید به صورت ساده و روان آشنا می کنیم تا لذت خرید اینترنتی را در فضایی کاملاً امن و راحت تجربه نمایید.

پایین وسط

 نیاز به مشاور دارید؟
در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02141625000 تماس بگیرید.

پایین سمت چپ

 با خیالی آسوده خرید کنید
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن.

Copyright © 2017-2018 All rights reserved. Support and design by Parsys
free stats