درباره ما    تماس با ما
 02188924760
02141625000مرتب سازی


محدوده قیمت (تومان)
 

از         تا قیمت


دسته بندی
 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 

برندها
 

 

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی Sketchup Collection 2017 & V-ray Ver.5

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی Sketchup Collection 2017 & V-ray Ver.5
نـرم افـزار قـدرتـمند سـاخـت مـدل هـای سـه بـعـدی + آموزش_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 & LT

نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 & LT
نرم افزار نقشه کشی اتوکد ال تی_مجموعه پرنیان  

14,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2016b

نرم افزار محاسبات Matlab R2016b
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار طراحی 3Ds Max Collection Ver.7

نرم افزار طراحی 3Ds Max Collection Ver.7
مـجـمـوعـه نـرم افـزار تـری دی مـکـس_مجموعه پرنیان

18,500 تومان

نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2

نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2
نرم افزار طراحی 3 بعدی سازه های صنعتی سولید ورکس _مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2
نرم افزار طـراحـی و انـیمیشن سازی اتودسک_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1
نرم افزار مـدل سـازی و تـحـلـیل اطـلاعـات سـاخـتمـانـی_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64

نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection

نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection
مجموعه کامل نرم افزار انیمیشن سازی مایا_مجموعه پرنیان

10,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی Cutting & Master Collection 2017 Ver.2

نـرم افـزار طـراحـی Cutting & Master Collection 2017 Ver.2
نـرم‌افـزار تخـصصی مـاشینکـاری و بـرش بهـینه و شـیت مـتال_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit
نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی سیویل اتوکد _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit
نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

 نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop

نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی سیویل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزار آنالیز ANSYS Products 18.0 64-Bit

نـرم افـزار آنالیز ANSYS Products 18.0 64-Bit
نرم افزار آنالیز جامدات و سیالات و الکترواستاتیک انسیس _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015

نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی کتیا _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT

نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT
نرم افزار نقشه کشی اتوکد_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab & Maple Collection 2016.1 Ver.4

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab & Maple Collection 2016.1 Ver.4
مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection

نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection
نرم افزار طـراحـی دکـوراسیـون داخـلـی سـاخـتمـان_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17

نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17
نـرم افـزارهای مهنـدسـی عـمـران سی اس آی _مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2015a

نرم افزار محاسبات Matlab R2015a
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Inventor Pro 2018 64-Bit

نرم افزار طـراحـی Inventor Pro 2018 64-Bit
نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی اتوکد اینونتور_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1

نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1
نرم افزار زمـان بـنـدی و کـنـتـرل پـروژه پـریـمـاورا_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection

نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection
مـجـمـوعـه نـرم افـزاری طـراحـی سـاخـتـمـان و مـعـمـاری _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزار طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات

نرم‌افزار طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات
نـرم افـزارهـای تخـصصـی طـراحـی طـلـا و جـواهـرات_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit

نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

16,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 & LT 64-Bit

نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 & LT 64-Bit
نرم‌افزارهای طـراحـی و سـاخـت انـیمـیشـن هـای 3 بعـدی مایا_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2

رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2
نرم افزار شـبـیـه سـازی مـدارهـای الـکـتـرونـیـکـی _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار مهندسی Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit

نرم افزار مهندسی Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit
نرم افزار مهندسی شهرسازی سیویل_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray

نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray
نرم افزار طـراحـی سـه بـعـدی و انـیمـیشـن سـازی تری دی مکس _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

 نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7

نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7
کالکشن آرک جی آی اس_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

 نرم افزار نقشه کشی Revit 2018 (64-Bit) + LT

نرم افزار نقشه کشی Revit 2018 (64-Bit) + LT
نرم افزار نقشه کشی و مدل سازی و تحلیل اطلاعات رویت _ مجموعه پرنیان

14,000 تومان

مدل های آماده 3Ds Max (Archmodels) NO.2

مدل های آماده 3Ds Max (Archmodels) NO.2
مدل های آماده تری دی مکس_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Revit Architecture 2016 64Bit

نرم افزار طـراحـی Revit Architecture 2016 64Bit
نرم افزار طـراحـی سـاخـتمـان و مـعمـاری رویت آرکیتکچر + کتابخانه_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی AutoCAD MEP 2018

نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی AutoCAD MEP 2018
نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی اتوکد مپ _ مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار تحـلـیـل آمـاری SPSS 24 & Collection Ver.13

نرم افزار تحـلـیـل آمـاری SPSS 24 & Collection Ver.13
نرم افزار اس پس اس اس تحـلـیـل آمـاری_مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی Catia Collection 64-Bit Ver.2

نـرم افـزار طـراحـی Catia Collection 64-Bit Ver.2
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

 نرم افزار معماری ArchiCAD Collection Ver.4

نرم افزار معماری ArchiCAD Collection Ver.4
مجموعه کامل نرم افزار معماری_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

ویندوز اکس پی Pro SP2 + SP3

ویندوز اکس پی Pro SP2 + SP3
نرم افزار ویندوز ایکس پی سرویس پک 2 و 3 _ مجموعه پرنیان

10,500 تومان

ویندوز اکس پی Smart Pro SP3

ویندوز اکس پی Smart Pro SP3
نرم افزار ویندوز ایکس پی سرویس پک 3 هوشمند_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار ویندوز 8.1.3 Update 3 - UEFI Support 

نرم افزار ویندوز 8.1.3 Update 3 - UEFI Support 
نرم افزار ویندوز 8.1.3 _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه درایورپک Ver.11

نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه درایورپک Ver.11
نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه درایورپک _ مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار ویــنـدوز 8.1 و 10Windows 8.1 & Windows 10 No.2 & Office 2016

نرم افزار ویــنـدوز 8.1 و 10Windows 8.1 & Windows 10 No.2 & Office 2016
نرم افزار ویــنـدوز 8.1 و 10 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016_مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه اسیستنت

نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه اسیستنت
نرم افزار ویندوز 8.1 به همراه اسیستنت_ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویــنـدوز 8.1 Update 3 Gamer Edition + AutoDriver Ver.2

نرم افزار ویــنـدوز 8.1 Update 3 Gamer Edition + AutoDriver Ver.2
نرم افزار ویندوز 8.1.3 مخصوص بازی _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویــنـدوز ویــنـدوز 7 و 10 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016

نرم افزار ویــنـدوز ویــنـدوز 7 و 10 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016
نرم افزار ویــنـدوز ویــنـدوز 7 و 10 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016 _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار ویندوز 7 SP1 10 Edition

نرم افزار ویندوز 7 SP1 10 Edition
نرم افزار ویندوز 7 هوشمند با پوسته ویندوز 10 _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویندوز 7 SP1 32Bit & 64Bit

نرم افزار ویندوز 7 SP1 32Bit & 64Bit
ویندوز 7 سرویس پک 1 آپدیت جدید_مجموعه پرنیان

12,000 تومان

نرم افزار ویــنـدوز 7 و 8.1 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016

نرم افزار ویــنـدوز 7 و 8.1 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016
نرم افزار ویــنـدوز 7 و 8.1 به همـراه نـرم افـزار آفـیس 2016 _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویندوز 8.1 _ Update 3

نرم افزار ویندوز 8.1 _ Update 3
نرم افزار ویندوز 8.1.3 آپدیت جدید _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار ویندوز ۱۰ Redstone 2 Version 1703 Gamer & AutoDriver

نرم افزار ویندوز ۱۰ Redstone 2 Version 1703 Gamer & AutoDriver
نرم افزار ویندوز ۱۰ مخصوص بازی به همراه درایور _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

ویندوز 7 SP1 Gamer & AutoDriver Ver.7

ویندوز 7 SP1 Gamer & AutoDriver Ver.7
ویندوز 7 مخصوص بازی + درایور پک _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نرم افزار فتوشاپ ادوبی CC 2015.5 17.0 & Training & Tools

نرم افزار فتوشاپ ادوبی CC 2015.5 17.0 & Training & Tools
نرم افزار فتوشاپ 2015+آموزش و قلم فارسی و پلاگین و فایل لایه باز _ مجموعه پرنیان

13,000 تومان

 نرم افزار پریمیر Pro CC 2015.3 10.3.0 & Collection Ver.7

نرم افزار پریمیر Pro CC 2015.3 10.3.0 & Collection Ver.7
نرم افزار پریمیر 2015 _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت ادوبی NO.3

پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت ادوبی NO.3
مـجـمـوعـه پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت - مجموعه پرنیان

12,500 تومان

مـجـمـوعـه پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت NO.1

مـجـمـوعـه پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت NO.1
مـجـمـوعـه پـروژه هـای آمـاده افتـر افـکـت - مجموعه پرنیان

12,500 تومان

فـایـل لایـه بـاز فـوتـوشـاپ ادوبی NO.3

فـایـل لایـه بـاز فـوتـوشـاپ ادوبی NO.3
فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ با کیفیت 300pi - مجموعه پرنیان

12,500 تومان

فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ ادوبی NO.1

فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ ادوبی NO.1
فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ با کیفیت 300dpi - مجموعه پرنیان

12,500 تومان

فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ ادوبی NO.2

فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ ادوبی NO.2
فـایـل هـای لایـه بـاز نـرم افـزار فـوتـوشـاپ با کیفیت 300dpi - مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار پریمیر و افتر افکت CC 2017

نرم افزار پریمیر و افتر افکت CC 2017
نرم افزار پریمیر و افتر افکت2017 _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار فتوشاپ و ایلاسترتور ادوب CC 2017 Update1

نرم افزار فتوشاپ و ایلاسترتور ادوب CC 2017 Update1
نرم افزار فتوشاپ و ایلاسترتور 2017 _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

Total 77  records listed . Showing 1 to 60 of 77
 
 << Previous   |  1  |  2  |   Next >>پایین صفحه سمت راست

 راهنمای ثبت سفارش
شما را با نحوه خرید به صورت ساده و روان آشنا می کنیم تا لذت خرید اینترنتی را در فضایی کاملاً امن و راحت تجربه نمایید.

پایین وسط

 نیاز به مشاور دارید؟
در صورت نیاز به مشاوره خرید از فروشگاه اینترنتی کالاورد و کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

پایین سمت چپ

 با خیالی آسوده خرید کنید
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن.

Copyright © 2017-2018 All rights reserved. Support and design by Parsys
free stats