مرتب سازی


محدوده قیمت (تومان)
 

از         تا قیمت


دسته بندی
 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 

برندها
 

 

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی Sketchup Collection 2017 & V-ray Ver.5

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی Sketchup Collection 2017 & V-ray Ver.5
نـرم افـزار قـدرتـمند سـاخـت مـدل هـای سـه بـعـدی + آموزش_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 & LT

نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 & LT
نرم افزار نقشه کشی اتوکد ال تی_مجموعه پرنیان  

14,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2016b

نرم افزار محاسبات Matlab R2016b
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار طراحی 3Ds Max Collection Ver.7

نرم افزار طراحی 3Ds Max Collection Ver.7
مـجـمـوعـه نـرم افـزار تـری دی مـکـس_مجموعه پرنیان

18,500 تومان

نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2

نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2
نرم افزار طراحی 3 بعدی سازه های صنعتی سولید ورکس _مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2
نرم افزار طـراحـی و انـیمیشن سازی اتودسک_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1
نرم افزار مـدل سـازی و تـحـلـیل اطـلاعـات سـاخـتمـانـی_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1
نرم افزار مـدل سـازی و تـحـلـیل اطـلاعـات سـاخـتمـانـی_مجموعه پرنیان

تماس بگیرید

نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64

نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection

نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection
مجموعه کامل نرم افزار انیمیشن سازی مایا_مجموعه پرنیان

10,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی Cutting & Master Collection 2017 Ver.2

نـرم افـزار طـراحـی Cutting & Master Collection 2017 Ver.2
نـرم‌افـزار تخـصصی مـاشینکـاری و بـرش بهـینه و شـیت مـتال_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit
نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی سیویل اتوکد _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit
نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

 نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop

نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی سیویل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزار آنالیز ANSYS Products 18.0 64-Bit

نـرم افـزار آنالیز ANSYS Products 18.0 64-Bit
نرم افزار آنالیز جامدات و سیالات و الکترواستاتیک انسیس _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015

نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی کتیا _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT

نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT
نرم افزار نقشه کشی اتوکد_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab & Maple Collection 2016.1 Ver.4

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab & Maple Collection 2016.1 Ver.4
مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection

نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection
نرم افزار طـراحـی دکـوراسیـون داخـلـی سـاخـتمـان_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17

نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17
نـرم افـزارهای مهنـدسـی عـمـران سی اس آی _مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2015a

نرم افزار محاسبات Matlab R2015a
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Inventor Pro 2018 64-Bit

نرم افزار طـراحـی Inventor Pro 2018 64-Bit
نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی اتوکد اینونتور_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1

نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1
نرم افزار زمـان بـنـدی و کـنـتـرل پـروژه پـریـمـاورا_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection

نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection
مـجـمـوعـه نـرم افـزاری طـراحـی سـاخـتـمـان و مـعـمـاری _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم‌افزار طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات

نرم‌افزار طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات
نـرم افـزارهـای تخـصصـی طـراحـی طـلـا و جـواهـرات_مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit

نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit
نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

16,500 تومان

نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 & LT 64-Bit

نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 & LT 64-Bit
نرم‌افزارهای طـراحـی و سـاخـت انـیمـیشـن هـای 3 بعـدی مایا_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2

رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2
نرم افزار شـبـیـه سـازی مـدارهـای الـکـتـرونـیـکـی _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزار مهندسی Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit

نرم افزار مهندسی Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit
نرم افزار مهندسی شهرسازی سیویل_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

نرم افزارهای کنترل پروژه Project & Visio 2016 + Collection

نرم افزارهای کنترل پروژه Project & Visio 2016 + Collection
نرم افزارهای کنترل پروژه و رسم و طراحی فلوچارت و دیاگرام_مجموعه گردو

تماس بگیرید

نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray

نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray
نرم افزار طـراحـی سـه بـعـدی و انـیمـیشـن سـازی تری دی مکس _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان

 نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7

نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7
کالکشن آرک جی آی اس_مجموعه پرنیان

15,000 تومان

 نرم افزار نقشه کشی Revit 2018 (64-Bit) + LT

نرم افزار نقشه کشی Revit 2018 (64-Bit) + LT
نرم افزار نقشه کشی و مدل سازی و تحلیل اطلاعات رویت _ مجموعه پرنیان

14,000 تومان

مدل های آماده 3Ds Max (Archmodels) NO.2

مدل های آماده 3Ds Max (Archmodels) NO.2
مدل های آماده تری دی مکس_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

نرم افزار طـراحـی Revit Architecture 2016 64Bit

نرم افزار طـراحـی Revit Architecture 2016 64Bit
نرم افزار طـراحـی سـاخـتمـان و مـعمـاری رویت آرکیتکچر + کتابخانه_مجموعه پرنیان

10,500 تومان

نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی AutoCAD MEP 2018

نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی AutoCAD MEP 2018
نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی اتوکد مپ _ مجموعه پرنیان

14,000 تومان

نرم افزار تحـلـیـل آمـاری SPSS 24 & Collection Ver.13

نرم افزار تحـلـیـل آمـاری SPSS 24 & Collection Ver.13
نرم افزار اس پس اس اس تحـلـیـل آمـاری_مجموعه پرنیان

13,000 تومان

نـرم افـزار طـراحـی Catia Collection 64-Bit Ver.2

نـرم افـزار طـراحـی Catia Collection 64-Bit Ver.2
نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

 نرم افزار معماری ArchiCAD Collection Ver.4

نرم افزار معماری ArchiCAD Collection Ver.4
مجموعه کامل نرم افزار معماری_مجموعه پرنیان

12,500 تومان

ویندوز اکس پی Pro SP2 + SP3

ویندوز اکس پی Pro SP2 + SP3
نرم افزار ویندوز ایکس پی سرویس پک 2 و 3 _ مجموعه پرنیان

10,500 تومان

Total 77  records listed . Showing 1 to 40 of 77
 
 << Previous   |  1  |  2  |   Next >>پایین صفحه سمت راست

 راهنمای ثبت سفارش
شما را با نحوه خرید به صورت ساده و روان آشنا می کنیم تا لذت خرید اینترنتی را در فضایی کاملاً امن و راحت تجربه نمایید.

پایین وسط

 نیاز به مشاور دارید؟
در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02141625000 تماس بگیرید.

پایین سمت چپ

 با خیالی آسوده خرید کنید
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن.

Copyright © 2017-2018 All rights reserved. Support and design by Parsys
free stats