AMD

 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-4320 - 4.0GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-4320 - 4.0GHz

AMD CPU

276,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-4300 - 3.8GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-4300 - 3.8GHz

AMD CPU

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-6300 - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-6300 - 3.5GHz

AMD CPU

355,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8370 - 4.0GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8370 - 4.0GHz

AMD CPU

590,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8320 - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8320 - 3.5GHz

AMD CPU

415,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 3 1200 - 3.1GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 3 1200 - 3.1GHz

AMD CPU

1,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 3 1300X - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 3 1300X - 3.5GHz

AMD CPU

1,560,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 5 1400 - 3.2GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 5 1400 - 3.2GHz

AMD CPU

1,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی RYZEN 5 1600X - 3.6GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی RYZEN 5 1600X - 3.6GHz

AMD CPU

2,420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen Threadripper 1900X - 3.8GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen Threadripper 1900X - 3.8GHz

AMD CPU

4,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen Threadripper 1920X - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen Threadripper 1920X - 3.5GHz

AMD CPU

5,989,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8350 - 4.0GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-8350 - 4.0GHz

AMD CPU

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
پردازنده ای ام دی A10 9700 APU 3.50GHz

پردازنده ای ام دی A10 9700 APU 3.50GHz

دارای 4 هسته پردازشی فرکانس توربو 3.80 گیگاهرتز AMD Processor

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
پردازنده ای ام دی A8 9600 APU 3.10GHz

پردازنده ای ام دی A8 9600 APU 3.10GHz

دارای 4 هسته پردازشی فرکانس توربو 3.4 گیگاهرتز AMD Processor

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
پردازنده ای ام دی A6 9500 APU 3.50GHz

پردازنده ای ام دی A6 9500 APU 3.50GHz

دارای 2 هسته پردازشی فرکانس توربو 3.8 گیگاهرتز AMD Processor

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1920X 3.50GHz

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1920X 3.50GHz

12 هسته فرکانس توربو 4.00 گیگاهرتز AMD Processor

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1900X 3.8GHz

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1900X 3.8GHz

8 هسته فرکانس توربو 4.00 گیگاهرتز AMD Processor

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
کارت گرافیک ای ام دی Firepro W600

کارت گرافیک ای ام دی Firepro W600

تک شکاف قادر به پشتیبانی تا شش نمایشگر یا پروژکتور-AMD Graphic card

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-9370 - 4.4GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-9370 - 4.4GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-9590 - 4.7GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Vishera FX-9590 - 4.7GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-4000 - 3.0GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-4000 - 3.0GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-4020 - 3.2GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-4020 - 3.2GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-6300 - 3.7GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A4-6300 - 3.7GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A6-6400K - 3.9GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Richland A6-6400K - 3.9GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A8-7600 - 3.1GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A8-7600 - 3.1GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7700K - 3.4GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7700K - 3.4GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7800 - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7800 - 3.5GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7850K - 3.7GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Kaveri A10-7850K - 3.7GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Godaveri A10-7870K - 3.9GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Godaveri A10-7870K - 3.9GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
 پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 5 1500X - 3.5GHz

پردازنده مرکزی ای ام دی Ryzen 5 1500X - 3.5GHz

AMD CPU

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 34  records . Showing 1 to 30 of 34