FARAN

یو پی اس داخلی فاران 10000VA Titan

یو پی اس داخلی فاران 10000VA Titan

مدیریت پیشرفته باتری Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس داخلی فاران 6000VA Titan

یو پی اس داخلی فاران 6000VA Titan

یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس داخلی فاران 3000VA Titan

یو پی اس داخلی فاران 3000VA Titan

سازگار با ژنراتور Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس داخلی فاران 2000VA Titan

یو پی اس داخلی فاران 2000VA Titan

کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس داخلی فاران 1000VA Titan

یو پی اس داخلی فاران 1000VA Titan

دارای آلارم صوتی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس خارجی فاران 10000VA Titan

یو پی اس خارجی فاران 10000VA Titan

مدیریت پیشرفته باتری Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس خارجی فاران 6000VA Titan

یو پی اس خارجی فاران 6000VA Titan

یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس خارجی فاران 3000VA Titan

یو پی اس خارجی فاران 3000VA Titan

سازگار با ژنراتور Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس خارجی فاران 2000VA Titan

یو پی اس خارجی فاران 2000VA Titan

کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس خارجی فاران 1000VA Titan

یو پی اس خارجی فاران 1000VA Titan

دارای آلارم صوتی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 600VA Blaze

یو پی اس فاران 600VA Blaze

محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 1200VA Blaze

یو پی اس فاران 1200VA Blaze

نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 800VA Blaze

یو پی اس فاران 800VA Blaze

نمایشگر LCD و آلارم صوتی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 20000VA Aspire

یو پی اس فاران 20000VA Aspire

قابلیت کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 10000VA Aspire

یو پی اس فاران 10000VA Aspire

نمایش میزان بار و ظرفیت باتری Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 6000VA Aspire

یو پی اس فاران 6000VA Aspire

محدوده وسیع ولتاژ ورودی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 3000VA Aspire

یو پی اس فاران 3000VA Aspire

روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 2000VA Aspire

یو پی اس فاران 2000VA Aspire

یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 3000VA ASmart

یو پی اس فاران 3000VA ASmart

تکنولوژی لاین اینتر اکتیو Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 2000VA ASmart

یو پی اس فاران 2000VA ASmart

تکنولوژی لاین اینتر اکتیو Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 3000VA Trust

یو پی اس فاران 3000VA Trust

شارژ اتوماتیک در حالت خاموش Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 2000VA Trust

یو پی اس فاران 2000VA Trust

محافظت در برابر تغییرات ولتاژ Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
یو پی اس فاران 1000VA Trust

یو پی اس فاران 1000VA Trust

مدت زمان پشتیبانی طولانی Faran UPS

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 120AH

باتری یو پی اس فاران 12V 120AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 120 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 100AH

باتری یو پی اس فاران 12V 100AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 70AH

باتری یو پی اس فاران 12V 70AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 70 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 42AH

باتری یو پی اس فاران 12V 42AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 42 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 40AH

باتری یو پی اس فاران 12V 40AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 40 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 28AH

باتری یو پی اس فاران 12V 28AH

باتری سیلد اسید 12 ولت 28 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
باتری یو پی اس فاران 12V 9AH

باتری یو پی اس فاران 12V 9AH

باتری سیلد لید اسید 12 ولت 9 آمپر Faran Battery

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 36  records . Showing 1 to 30 of 36