تضمین بهترین قیمت

به علت نوسانات قیمت تمامی اجناس دارای 7 روز ضمانت قیمت می باشد.در صورتیکه اجناس با کاهش قیمت مواجه شود مابه تفاوت آن به مشتریان مسترد می گردد.