لپ تاپ داخلی B

لپ تاپ

لپ تاپ لنوو Yoga 300

لپ تاپ لنوو Yoga 300

Celeron (3060)-2GB-32GB SSD-Intel 400 HD Graphics 11.6 inch Touch

2,680,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad V130

لپ تاپ لنوو Ideapad V130

Celeron(3867U)- 4GB-500GB-Intel-15.6Inch HD Iron Gray

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Celeron(N4000)-4GB-500GB-intel 15.6 Inch HD Platinum Gray

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

Celeron(N4000)-4GB-500GB-intel 15.6 Inch HD ONYX Black

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Celeron(N4000)-4GB-1TB-intel 15.6 Inch HD Platinum Gray

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Celeron(N4000)-4GB-500GB-Intel-15.6 Inch HD White

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP120S

لپ تاپ لنوو Ideapad IP120S

CELERON(N3350)-4GB-500GB-Intel 512MB 11.6Inch BLUE

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

Celeron(N4000)-4GB-1TB-intel 15.6 Inch HD ONYX Black

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP120S

لپ تاپ لنوو Ideapad IP120S

CELERON(N3350)-4GB-500GB-Intel 512MB 11.6Inch

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad V130

لپ تاپ لنوو Ideapad V130

Pentium(N5000)-4GB-500GB-Intel 15.6 Inch HD Gray

3,170,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

A4(9125)-4GB-1TB-AMD R2 15.6 Inch HD ONYX Black

3,240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

E2(9000)-4GB-500GB-2GB(R5 535) 15.6 Inch HD ONYX Black

3,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Pentium (N5000)-4GB-1TB-Intel 15.6 Inch HD Platinum Gray

3,480,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Pentium (N5000)-4GB-1TB-Intel 15.6 Inch HD ONYX Black

3,480,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

A4(9125)-8GB-1TB-AMD R2 -15.6 Inch HD ONYX Black

3,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP320

لپ تاپ لنوو Ideapad IP320

E2(9000)-4GB-1TB-2GB 15Inch HD Black

3,630,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP320

لپ تاپ لنوو Ideapad IP320

AMD E2(9000)-4GB-1TB-2GB(TM530) 15.6 Inch HD Platinum Gray

3,630,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

Celeron(N4000)-4GB-1TB-2GB (TM530) 15.6 Inch HD ONYX Black

3,810,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad V130

لپ تاپ لنوو Ideapad V130

i3(7020U)-4GB-1TB-Intel 15.6 inch HD Gray

3,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

Pentium (N5000)-4GB-1TB- 2GB(TM530) 15.6 Inch HD ONYX Black

3,940,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

Pentium (N5000)-4GB-1TB- 2G (TM530) 15.6 Inch HD Platinum Gray

3,940,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

A4(9125)-8GB-1TB-AMD 2GB(R2)15.6 Inch HD ONYX Black

3,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

لپ تاپ لنوو IdeaPad IP330

I3(7100U)-4GB-500GB-Intel 15.6 Inch HD Platinum Gray

4,090,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

I3(7100U)-4GB-500GB-Intel 15.6 Inch HD ONYX Black

4,090,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

i3(7100U)-4GB-1TB-Intel 15.6 Inch HD ONYX BLACK

4,150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

i3(8130U)-4GB-1TB-Intel 15.6 Inch HD ONYX BLACK

4,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

لپ تاپ لنوو Ideapad IP330

i3(8130U)-4GB-1TB-Intel 15.6 Inch HD Platinum Gray

4,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad V130

لپ تاپ لنوو Ideapad V130

i3(6006U)-4GB-500GB-2GB(TM530) 15.6 Inch HD Black

4,420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad V130

لپ تاپ لنوو Ideapad V130

i3(6006U)-4GB-500GB-2GB(TM530) 15.6 Inch HD Gray

4,430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

لپ تاپ لنوو Ideapad IP130

i3(7020U)-4GB-1TB-2GB(MX110) 15.6 Inch HD Black

4,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 289  records . Showing 1 to 30 of 289