ضبط کننده ویدیویی

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR5216AN-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR5216AN-S2

16 کانال - Dahua Digital Video

2,364,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیو داهوا XVR5232AN-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR5232AN-S2

32 کانال - Dahua Digital Video Recorder

4,150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4216A-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4216A-S2

16 کانال - Dahua Digital Video Recorder

1,970,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4116HS-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4116HS-S2

16 کانال - Dahua Digital Video Recorder

1,370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4108HS-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4108HS-S2

8 کانال - Dahua Digital Video Recorder

790,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4104HS-S2

ضبط کننده ویدیو داهوا XVR4104HS-S2

4 کانال - Dahua Digital Video Recorder

615,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

3,270,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,529,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا HCVR8816S-S3

ضبط کننده ویدیویی داهوا HCVR8816S-S3

16 کانال - Dahua Video Recorder

12,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR7416L

ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR7416L

16 کانال - Dahua Video Recorder

5,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR5432L

ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR5432L

32 کانال - Dahua Video Recorder

8,060,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR5832S

ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR5832S

32 کانال - Dahua Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR8816S

ضبط کننده ویدیویی داهوا XVR8816S

16 کانال - Dahua Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-F2/N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-F2/N

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-F2/N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-F2/N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-F1/N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-F1/N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-F1/N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-F1/N

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-K2/P

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-K2/P

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K1

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7208HQHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-K2

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7208HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-F2-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-F2-N

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F2-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F2-N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 59  records . Showing 1 to 30 of 59