داک هارد

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6648US3-C-V1 4Bay

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6648US3-C-V1 4Bay

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال

1,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6638US3-C

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6638US3-C

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

1,373,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6628US3-C

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6628US3-C

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

883,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 8628SUS3-C

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 8628SUS3-C

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

1,150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6828US3-C

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6828US3-C

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

1,399,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6818US3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6818US3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

907,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6629S3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6629S3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

776,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6629US3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6629US3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

679,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6619SUS3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6619SUS3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

562,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ و تبدیل SATA به USB3.0 اوریکو 6228US3-C

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ و تبدیل SATA به USB3.0 اوریکو 6228US3-C

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال

645,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6218US3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6218US3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

389,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6518US3-V1

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6518US3-V1

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال - Orico Enclosure

399,000 تومان
اطلاعات بیشتر
داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6518C3

داک هارد 2.5 و 3.5 اینچ اوریکو 6518C3

مناسب برای SSD و HDD اکسترنال همراه با USB Type C

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 13  records . Showing 1 to 13 of 13