ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی رومیزی پاکشوما  DSP8038HS

ماشین ظرفشویی رومیزی پاکشوما DSP8038HS

ظرفیت 8 نفره دارای برنامه تاخیر در شستشو Pakshoma Countertop Dishwasher

4,662,000 تومان
4,546,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی رومیزی پاکشوما  DSP8038HW

ماشین ظرفشویی رومیزی پاکشوما DSP8038HW

ظرفیت 8 نفره دارای سیستم رنگ پلاستیک Pakshoma Countertop Dishwasher

4,518,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02E

مصرف انرژی +++A ظرفیت 14 نفره BOSCH Dishwasher

12,990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M08IR

مصرف انرژی +A ظرفیت 13 نفره BOSCH Dishwasher

7,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش SMS40C08IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS40C08IR

مصرف انرژی +A ظرفیت 12 نفره BOSCH Dishwasher

7,085,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DE24W

ماشین ظرفشویی ال جی DE24W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی ++A سفید LG Dishwasher

7,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DE14W

ماشین ظرفشویی ال جی DE14W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی ++A سفید LG Dishwasher

6,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC34S

ماشین ظرفشویی ال جی DC34S

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A نقره ای LG Dishwasher

8,520,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 ماشین ظرفشویی ال جی DC34T

ماشین ظرفشویی ال جی DC34T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A تیتانیوم LG Dishwasher

7,990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC34W

ماشین ظرفشویی ال جی DC34W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A سفید LG Dishwasher

7,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC32T

ماشین ظرفشویی ال جی DC32T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی ++A نقره ای LG Dishwasher

8,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC32W

ماشین ظرفشویی ال جی DC32W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی ++A سفید LG Dishwasher

8,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC45T

ماشین ظرفشویی ال جی DC45T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A تیتانیوم LG Dishwasher

8,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC45S

ماشین ظرفشویی ال جی DC45S

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A نقره ای LG Dishwasher

9,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC45W

ماشین ظرفشویی ال جی DC45W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A سفید LG Dishwasher

8,570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC35T

ماشین ظرفشویی ال جی DC35T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A نقره ای LG Dishwasher

9,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC35W

ماشین ظرفشویی ال جی DC35W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A سفید LG Dishwasher

8,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC75B

ماشین ظرفشویی ال جی DC75B

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A مشکی الماسی LG Dishwasher

10,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC75T

ماشین ظرفشویی ال جی DC75T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A تیتانیوم LG Dishwasher

10,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC75W

ماشین ظرفشویی ال جی DC75W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A سفید LG Dishwasher

10,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC65W

ماشین ظرفشویی ال جی DC65W

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A سفید LG Dishwasher

9,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی  DC65T

ماشین ظرفشویی ال جی DC65T

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A نقره ای LG Dishwasher

9,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی DC65S

ماشین ظرفشویی ال جی DC65S

ظرفشویی 14 نفره مصرف انرژی +++A تیتانیوم LG Dishwasher

10,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی سامسونگ D164 STS

ماشین ظرفشویی سامسونگ D164 STS

ظرفشویی 14 نفره ، مصرف انرژی ++A ، سیلور - Samsung Dishwasher

10,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی سامسونگ D159 STS

ماشین ظرفشویی سامسونگ D159 STS

ظرفشویی 14 نفره ، مصرف انرژی ++A ، سیلور - Samsung Dishwasher

9,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی سامسونگ D159 W

ماشین ظرفشویی سامسونگ D159 W

ظرفشویی 14 نفره ، مصرف انرژی ++A ، سفید - Samsung Dishwasher

10,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی سامسونگ D142W

ماشین ظرفشویی سامسونگ D142W

ظرفشویی 13 نفره ،مصرف انرژی +A، سفید - Samsung Dishwasher

9,240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی سامسونگ D175

ماشین ظرفشویی سامسونگ D175

ظرفیت 14 نفره ، مصرف انرژی ++A ، مشکی Samsung Dishwasher

9,240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی 1305W

ماشین ظرفشویی 1305W

رومیزی ظرفیت 6 نفره بدنه داخلی استیل Samsung Dishwasher

1,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماشين ظرفشويی مايديا WQP12-J7617K

ماشين ظرفشويی مايديا WQP12-J7617K

ظرفشویی 14 نفره ، نقره ای - Midea Dishwasher

6,150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 94  records . Showing 1 to 30 of 94