سینی

سینی اسکار آپادانا 1907

سینی اسکار آپادانا 1907

سایز بزرگ پلاستیکی Apadana Oscar Tray

18,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی اسکار آپادانا 1906

سینی اسکار آپادانا 1906

سایز کوچک از جنس پلاستیک Apadana Oscar Tray

13,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی آشپزباشی آپادانا 1909

سینی آشپزباشی آپادانا 1909

طرح گرد از جنس پلاستیک مرغوب Apadana Chef Tray

31,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی آشپزباشی آپادانا 1908

سینی آشپزباشی آپادانا 1908

طرح گرد از جنس پلاستیک مقاوم Apadana Chef Tray

26,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی استیل باریکو 1326

سینی استیل باریکو 1326

سایز 32 × 45 سانتی‌متر جنس استیل Barico Tray

330,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی استیل باریکو 1325

سینی استیل باریکو 1325

سایز کوچک مستطیل شکل Barico Tray

260,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Pure Living 1906

سینی باریکو Pure Living 1906

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

69,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Lila 1876

سینی باریکو Lila 1876

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Oriental Inspiration 1104

سینی باریکو Oriental Inspiration 1104

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Oriental Inspiration 1105

سینی باریکو Oriental Inspiration 1105

سایز 27x38 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Shabby Herbs 1849

سینی باریکو Shabby Herbs 1849

سایز 19X41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Nature And Woods 1900

سینی باریکو Nature And Woods 1900

سایز 19x41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Golds 1878

سینی باریکو Golds 1878

سایز 31x47 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Lila 1877

سینی باریکو Lila 1877

سایز 27x38 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Zan Inspiration 1885

سینی باریکو Zan Inspiration 1885

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Olds England Fruits 1855

سینی باریکو Olds England Fruits 1855

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Old England Rose 1852

سینی باریکو Old England Rose 1852

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

65,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Shabby 1438

سینی باریکو Shabby 1438

سایز 19 × 41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

65,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو White Inspiration 1883

سینی باریکو White Inspiration 1883

سایز 27x38 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

87,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Shabby 1439

سینی باریکو Shabby 1439

سایز 27x38 سانتی‌ متر جنس ملامین Barico Tray

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Shabby Pink 1893

سینی باریکو Shabby Pink 1893

سایز 31x47 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Tea And Tulips 1891

سینی باریکو Tea And Tulips 1891

سایز 19x41 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Lila 1875

سینی باریکو Lila 1875

سایز 31x47 سانتی متر جنس ملامین Barico Tray

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Romantic Living 1927

سینی باریکو Romantic Living 1927

ساخته شده از ملامین سایز 19x41 سانتی متری - Barico Tray

65,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Vintage Macarons 1911

سینی باریکو Vintage Macarons 1911

سایز 31x47 سانتی‌متر از جنس ملامین - Barico Tray

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Olds England Fruits 1854

سینی باریکو Olds England Fruits 1854

سایز 31x47 سانتی متر از جنس ملامین - Barico Tray

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Spring-Flowers 1874

سینی باریکو Spring-Flowers 1874

ساخته شده از ملامین سایز 27x38 سانتی متری - Barico Tray

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Style Life White 1862

سینی باریکو Style Life White 1862

ساخته شده از ملامین سایز 31x47 سانتی متری - Barico Tray

80,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Stones And Leaf 1898

سینی باریکو Stones And Leaf 1898

سایز 27x38 سانتی متر از جنس ملامین - Barico Tray

80,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی باریکو Zan Inspiration 1884

سینی باریکو Zan Inspiration 1884

سایز 31x47 سانتی متر از جنس ملامین - Barico Tray

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 52  records . Showing 1 to 30 of 52