شمعدان فیروزه کوب

شمعدان بزرگ 26 سانتی متری برند کریمی

شمعدان بزرگ 26 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

490,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان متوسط 15 سانتی متری برند کریمی

شمعدان متوسط 15 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان فیروزکوب 21 مدل لاله ای برند دستینه کالا

شمعدان فیروزکوب 21 مدل لاله ای برند دستینه کالا

21 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان تکی فیروزکوب 25 برند دستینه کالا

شمعدان تکی فیروزکوب 25 برند دستینه کالا

25 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 جفت شمعدان فیروزکوب 16 برند دستینه کالا

جفت شمعدان فیروزکوب 16 برند دستینه کالا

16 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
جفت شمعدان فیروزکوب 20 برند دستینه کالا

جفت شمعدان فیروزکوب 20 برند دستینه کالا

20 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,475,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 جفت شمعدان فیروزکوب 14 برند دستینه کالا

جفت شمعدان فیروزکوب 14 برند دستینه کالا

14 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,960,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی

شمعدان بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

655,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان متوسط فیروزه کوب برند آقاجانی

شمعدان متوسط فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی

شمعدان کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

315,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان ریزه فیروزه کوب برند نورمهر

شمعدان ریزه فیروزه کوب برند نورمهر

اثر استاد نورمهر

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 11  records . Showing 1 to 11 of 11