کاسه و بشقاب فیروزه کوب

کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای) با ارتفاع 20 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,325,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای ) با ارتفاع 12 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی برند آقاجانی

1,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

655,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

655,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری فیروزه کوب

بشقاب شبکه بری فیروزه کوب

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی، 24 سانتی متری

475,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

475,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 7  records . Showing 1 to 7 of 7