کاسه و بشقاب فیروزه کوب

کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 20 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای) با ارتفاع 20 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,325,000 تومان
1,674,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

کاسه فیروزه کوب 12 برند دستینه کالا

لبه دالبری (کنگره ای ) با ارتفاع 12 سانتی متر - حکاکی روی مس

1,400,000 تومان
700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری 45 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب شبکه بری 45 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

2,350,000 تومان
1,457,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

1,090,000 تومان
545,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب ساده فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

1,090,000 تومان
545,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب شبکه بری 24 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

بشقاب شبکه بری 24 سانتی متری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

790,000 تومان
395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

کاسه شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی

فیروزه کاری ، از نوع تزیینی

790,000 تومان
395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 7  records . Showing 1 to 7 of 7