داخلی‌های 2

هارد داخلی 3.5 اینچ

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda - 2TB

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

790,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 1TB

هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - توشیبا

525,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 10TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 10TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

5,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 6TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

3,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 8TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

4,430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 4TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,490,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 4TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,385,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 1TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

626,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda -1TB

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda -1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

556,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple - 8TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

5,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

2,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 3TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,445,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,010,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال  Western Digital Red NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

899,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 3TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 2TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال توشیبا V300 1TB

هارد دیسک اینترنال توشیبا V300 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

565,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 4TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

1,425,000 تومان
1,355,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

685,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

559,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 6TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

3,660,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 4TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

1,680,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

920,000 تومان
900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple Surveillance - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Iron Wolf - 4TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Iron Wolf - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Iron Wolf - 2TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Iron Wolf - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 2TB

هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - توشیبا

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 3TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 46  records . Showing 1 to 30 of 46