هارد داخلی 3.5 اینچ

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda - 2TB

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 2TB

هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - توشیبا

999,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 1TB

هارد دیسک اینترنال TOSHIBA P300 - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - توشیبا

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 10TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 10TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

5,045,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 6TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

2,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 8TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

4,270,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 4TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,235,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 4TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 3TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,230,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 1TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

585,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda -1TB

هارد دیسک اینترنال Seagate BarraCuda -1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

435,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple -10TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple -10TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

5,370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 10TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 10TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

6,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Gold - 8TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Gold - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

4,680,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 8TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

4,670,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple - 8TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Purple - 8TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

4,730,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Gold NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Gold NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

3,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red Pro NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

4,190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 6TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

2,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

2,091,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 4TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,930,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 3TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Blue - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,253,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,289,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 3TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,435,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Black NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

1,025,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال  Western Digital Red NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال Western Digital Red NAS - 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - وسترن دیجیتال

929,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 3TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Barra Cuda - 3TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

1,229,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 2TB

هارد دیسک اینترنال Seagate Sky Hawk - 2TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0 - سیگیت

835,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اینترنال توشیبا V300 1TB

هارد دیسک اینترنال توشیبا V300 1TB

هارد دیسک اینترنال SATA 3.0

469,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 46  records . Showing 1 to 30 of 46