ظروف مسی

سینی مسی زنجان 618

سینی مسی زنجان 618

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Tray

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
پارچ مسی زنجان 616

پارچ مسی زنجان 616

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Pitcher

98,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کتری مسی سایز بزرگ زنجان 628

کتری مسی سایز بزرگ زنجان 628

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kettle

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی مسی زنجان 617

سینی مسی زنجان 617

قطر 24 سانتی متر Zanjan Copper Tray

70,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قابلمه کوچک سیسمونی مسی زنجان 634

قابلمه کوچک سیسمونی مسی زنجان 634

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Small Pot

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کاسه مسی زنجان  635

کاسه مسی زنجان 635

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Bowl

43,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی زنجان طرح سیب 597

قندان مسی زنجان طرح سیب 597

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

40,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی زنجان طرح انار  596

قندان مسی زنجان طرح انار 596

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

45,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی پایه دار زنجان 612

قندان مسی پایه دار زنجان 612

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

67,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی زنجان 611

قندان مسی زنجان 611

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

59,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی زنجان طرح گلابی 598

قندان مسی زنجان طرح گلابی 598

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

52,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان مسی زنجان طرح سیب 599

قندان مسی زنجان طرح سیب 599

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Kandan

53,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لیوان مسی زنجان 632

لیوان مسی زنجان 632

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Cup

30,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لیوان مسی زنجان 631

لیوان مسی زنجان 631

نوع پرداخت چکش کاری Zanjan Copper Cup

25,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لیوان مسی زنجان 614

لیوان مسی زنجان 614

نوع پرداخت چکش کاریZanjan Glasses Of Copper

28,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کتری مسی 719150016 برند گوهردان

کتری مسی 719150016 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

210,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قوری مسی 710180015 برند گوهردان

قوری مسی 710180015 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی مسی 77320014 برند گوهردان

سینی مسی 77320014 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی مسی 77230024 برند گوهردان

سینی مسی 77230024 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

98,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سینی مسی 77210034 برند گوهردان

سینی مسی 77210034 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

98,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 78320013 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 78320013 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 78300023 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 78300023 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

128,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 77280033 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 77280033 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 76260063 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 76260063 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

108,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 76220053 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 76220053 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ماهی تابه مسی 76190043 برند گوهردان

ماهی تابه مسی 76190043 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

83,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دیگ مسی 716300021  برند گوهردان

دیگ مسی 716300021 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دیگ مسی 713280011 برند گوهردان

دیگ مسی 713280011 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

215,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دیگ مسی 711250031 برند گوهردان

دیگ مسی 711250031 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

180,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دیگ مسی 712220041 برند گوهردان

دیگ مسی 712220041 برند گوهردان

ساخت به روش کاملا دستی

160,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 43  records . Showing 1 to 30 of 43