بخاری گازی

شومینه 25000 مدرن ایران شرق بنیامین

شومینه 25000 مدرن ایران شرق بنیامین

حجم تحت پوشش 110 تا 95 مترمکعب Iran Shargh Heater

949,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شومینه مدرن 29000 ایران شرق بنیامین

شومینه مدرن 29000 ایران شرق بنیامین

حجم تحت پوشش 110 تا 95 مترمکعب Iran Shargh Heater

999,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شومینه 15000 دولوکس ایران شرق آذران

شومینه 15000 دولوکس ایران شرق آذران

دارای پیلوت سه شعله Iran Shargh Heater

715,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شومینه 18000 دولوکس ایران شرق آذرخش

شومینه 18000 دولوکس ایران شرق آذرخش

دارای ترموسوییچ Iran Shargh Heater

886,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی 6000 ایران شرق آذرین

بخاری گازی 6000 ایران شرق آذرین

دارای سنسور تشخیص کاهش سطح اکسیژن Iran Shargh Heater

410,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 9500 ایران شرق شهاب

بخاری گازسوز 9500 ایران شرق شهاب

حجم تحت پوشش 90 تا 70 مترمکعب Iran Shargh Heater

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 8000 ایران شرق فیروزه

بخاری گازسوز 8000 ایران شرق فیروزه

دارای سنسور تشخیص کاهش سطح اکسیژن Iran Shargh Heater

478,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 7500 ایران شرق آذین

بخاری گازسوز 7500 ایران شرق آذین

حجم تحت پوشش 40 تا 50 مترمکعب Iran Shargh Heater

458,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 12500 ایران شرق افروز

بخاری گازسوز 12500 ایران شرق افروز

دارای سنسور تشخیص کاهش سطح اکسیژن Iran Shargh Heater

575,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 14000 ایران شرق آذرگون

بخاری گازسوز 14000 ایران شرق آذرگون

دارای ترموکوپل دورفیش و شیشه مقاوم Iran Shargh Heater

580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازسوز 12000 ایران شرق فروزان

بخاری گازسوز 12000 ایران شرق فروزان

دارای پیلوت سه شعله Iran Shargh Heater

564,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سرامیکی سپهر الکتریک SE5000C

بخاری گازی سرامیکی سپهر الکتریک SE5000C

بدون دودکش حداکثر قدرت حرارتی 5300 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

507,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سپهر الکتریک SE5000B

بخاری گازی سپهر الکتریک SE5000B

بدون دودکش شعله آبی حداکثر قدرت حرارتی 5100 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

411,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سپهر الکتریک SE5000BF

بخاری گازی سپهر الکتریک SE5000BF

بدون دودکش شعله آبی حداکثر قدرت حرارتی 5100 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

531,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سرامیکی سپهر الکتریک SE5000CF

بخاری گازی سرامیکی سپهر الکتریک SE5000CF

بدون دودکش حداکثر قدرت حرارتی 5300 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

575,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سارا سپهر الکتریک SE14000

بخاری گازی سارا سپهر الکتریک SE14000

حداکثر قدرت حرارتی 8000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی پگاه سپهر الکتریک SE9000

بخاری گازی پگاه سپهر الکتریک SE9000

حداکثر قدرت حرارتی 5000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

481,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی سام سپهر الکتریک SE9000

بخاری گازی سام سپهر الکتریک SE9000

حداکثر قدرت حرارتی 5000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

483,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی ونوس سپهر الکتریک SE14000

بخاری گازی ونوس سپهر الکتریک SE14000

حداکثر قدرت حرارتی 8000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی یاس سپهر الکتریک SE9000

بخاری گازی یاس سپهر الکتریک SE9000

حداکثر قدرت حرارتی 5000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

489,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی شهاب سپهر الکتریک SE15000

بخاری گازی شهاب سپهر الکتریک SE15000

حداکثر قدرت حرارتی 8000 کیلوکالری در ساعت Sepehr Electric Heater

559,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی ثمین نیک کالا MC 25

شومینه گازی ثمین نیک کالا MC 25

حداکثر توان حرارتی 5900 کیلوکالری بر ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی زرین نیک کالا MC 28

شومینه گازی زرین نیک کالا MC 28

حداکثر توان حرارتی 8000 کیلوکالری بر ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی قوسی مدرن نیک کالا MC 110

شومینه گازی قوسی مدرن نیک کالا MC 110

حداکثر توان حرارتی 8500 کیلوکالری بر ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی سیمین نیک کالا MC 26

شومینه گازی سیمین نیک کالا MC 26

حداکثر توان حرارتی 8000 کیلوکالری بر ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی نفیس نیک کالا MC 30

شومینه گازی نفیس نیک کالا MC 30

حداکثر توان حرارتی 8000 کیلوکالری بر ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی آذر نیک کالا MC 24

شومینه گازی آذر نیک کالا MC 24

حداکثر توان حرارتی 5900 کیلوکالری در ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شومینه گازی سیما نیک کالا MC 22

شومینه گازی سیما نیک کالا MC 22

حداکثر توان حرارتی 5900 کیلوکالری در ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی هوشمند نیک کالا AB 7

بخاری گازی هوشمند نیک کالا AB 7

حداکثر قدرت حرارتی 3500 کیلوکالری در ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
بخاری گازی ناهید نیک کالا AB 15R

بخاری گازی ناهید نیک کالا AB 15R

حداکثر قدرت حرارتی 5900 کیلوکالری در ساعت NiCala Heater

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 40  records . Showing 1 to 30 of 40