رم

حافظه رم کامپیوتر سیلیکون پاور  DDR4 2400MHz - 8GB

حافظه رم کامپیوتر سیلیکون پاور DDR4 2400MHz - 8GB

حافظه رم کامپیوتر 8GB تک کاناله

923,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کروشیال Ballistix Sport LT DDR4 2400MHz CL16 - 4GB

حافظه رم کامپیوتر کروشیال Ballistix Sport LT DDR4 2400MHz CL16 - 4GB

حافظه رم کامپیوتر 4GB تک کاناله

439,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کروشیال  Ballistix Sport LT DDR4 2400MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر کروشیال Ballistix Sport LT DDR4 2400MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر 8GB تک کاناله

859,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کینگ مکس DDR3 1600MHz CL11 - 4GB

حافظه رم کامپیوتر کینگ مکس DDR3 1600MHz CL11 - 4GB

حافظه رم کامپیوتر 4GB تک کاناله

359,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

3,968,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 8GB×2

2,969,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 8GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3200MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله

1,695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

4,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 8GB×2

2,356,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 8GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 3000MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله

1,695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

5,260,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 8GB×2

2,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 8GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2666MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله

1,426,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

5,020,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 8GB×2

2,370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 8GB

حافظه رم ای دیتا XPG SPECTRIX D40 DDR4 2400MHz CL16 - 8GB

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله

1,305,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 64GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 64GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 16GB×4

8,190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

3,653,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 4GB×4

2,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL16 - 64GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL16 - 64GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 16GB×4

8,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL17 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL17 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

3,787,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL17 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL17 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 4GB×4

2,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 64GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 64GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 16GB×4

8,270,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

3,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 4GB×4

2,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 64GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 64GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 16GB×4

8,130,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 8GB×4

3,420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 2400MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر چهار کاناله 4GB×4

2,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 32GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 16GB×2

3,960,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم ای دیتا XPG GAMMIX D10 DDR4 3000MHz CL16 - 16GB

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله 8GB×2

2,302,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 258  records . Showing 1 to 30 of 258