مرتب سازی


محدوده قیمت (تومان)
 

از         تا قیمت


دسته بندی
 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 
┘─ 

برندها
 

 

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC450

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC450
سرعت انتقال فایل 300Mbps - قابلیت چرخش عمودی و افقی - TP-Link

موجود نیست

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC250

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC250
زوم دیجیتال تا 4 برابر - حالت فیلمبرداری شب - TP-Link Cloud Wi-Fi Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC230

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک TL-NC230
سرعت انتقال فایل 150 مگابیت بر ثانیه - فیلم برداری در حالت شب - TP-Link

موجود نیست

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک  NC220

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک NC220
سرعت انتقال فایل 300 مگابیت بر ثانیه - زوم دیجیتال تا 4 برابر - TP-Link Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک NC200

دوربین تحت شبکه بی سیم تی پی لینک NC200
سرعت انتقال فایل 300 مگابیت بر ثانیه - زوم دیجیتال تا 4 برابر - TP-Link Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE7230TI-A

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE7230TI-A
دید در شب، فیلمبرداری HD،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

7,864,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A
دید در شب،فیلمبرداری HD،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

6,132,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

720,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

617,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5
قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM
دید در شب، فیلمبرداری اچ دی،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3E
قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

617,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE
قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z
قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3
قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

497,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3
اسکن پیشرفته ، دید در شب - Hikvision IP Camera

695,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR
قابلیت دید در شب،استاندارد نفوذ غبار و آب،اسکن پیشرفته - Hikvision IP Camera

296,000 تومان

 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین شیائومی Yi Outdoor

دوربین شیائومی Yi Outdoor
دوربین فضای باز مقاوم در برابر گرد و غبار و آب شیائومی

508,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM
اسکن پیشرفته ، دید در شب - Hikvision IP Camera

تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3ZE

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3ZE
دید در شب، فیلمبرداری اچ دی- Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3ZE

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3ZE
دید در شب، فیلمبرداری اچ دی - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3E
دید در شب، فیلمبرداری اچ دی،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1E
دید در شب، فیلمبرداری اچ دی،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITME

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITME
اسکن پیشرفته ،دید در شب- Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-ITE

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-ITE
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS
اسکن پیشرفته ، دید در شب - Hikvision IP Camera

موجود نیست

Total 98  records listed . Showing 1 to 40 of 98
 
 << Previous   |  1  |  2  |  3  |   Next >>پایین صفحه سمت راست

 راهنمای ثبت سفارش
شما را با نحوه خرید به صورت ساده و روان آشنا می کنیم تا لذت خرید اینترنتی را در فضایی کاملاً امن و راحت تجربه نمایید.02141625000

پایین وسط

 نیاز به مشاور دارید؟
در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02141625000 تماس بگیرید.

پایین سمت چپ

 با خیالی آسوده خرید کنید
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن.

Copyright © 2017-2018 All rights reserved. Support and design by Parsys
free stats