تلفن

تلفن بی سیم تلفن تحت شبکه تلفن رومیزی

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6458BX

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6458BX

با قابلیت ذخیره 100 شماره و نام Panasonic Phone

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6881FX

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6881FX

قابل ذخیره 120 شماره با نام Panasonic Phone

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGK210

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGK210

دارای برد حدود 150 متر Panasonic Phone

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGE210

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGE210

دارای نور پس زمینه صفحه کلید Panasonic Phone

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG7851FX

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG7851FX

قابل ذخیره 70 شماره با نام Panasonic Phone

520,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGK220

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGK220

قابل ذخیره 120 شماره با نام Panasonic Phone

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD593

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD593

قابل ذخیره 3000 شماره با نام Panasonic Phone

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC212

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC212

دارای نور پس زمینه صفحه کلید Panasonic Phone

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGE262

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGE262

دارای قابلیت کنفرانس Panasonic Phone

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGF350

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGF350

قابل اتصال به دیوار Panasonic Phone

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG3411 BX

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG3411 BX

قابل اتصال به دیوار Panasonic Phone

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG1311BX

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG1311BX

قابل اتصال به دیوار Panasonic Phone

245,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGL432B

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGL432B

ذخیره 100 شماره مخاطب Panasonic Phone

345,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG3752

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG3752

امکان برقراری تماس از طریق پایه Panasonic Phone

1,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک D512

تلفن بی‌سیم پاناسونیک D512

ذخیره 150 شماره در لیست سیاه Panasonic Phone

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC350

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC350

دارای نمایشگر و اسپیکر Panasonic Phone

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6841

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG6841

دارای قابلیت ضبط منشی Panasonic Phone

385,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGH295

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGH295

مجهز به صفحه نمایش رنگی Panasonic Phone

1,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG2711

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG2711

دارای قابلیت اتصال به دیوار Panasonic Phone

385,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD532

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD532

دارای قابلیت ضبط مکالمه Panasonic Phone

1,270,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC220

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC220

دارای اسپیکر و منشی تلفنی Panasonic Phone

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD530

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD530

دارای اسپیکر و دفترچه تلفن Panasonic Phone

750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG5776

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG5776

دارای نمایشگر و دفترچه تلفن Panasonic Phone

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD510

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGD510

ذخیره 100 شماره مخاطب Panasonic Phone

670,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG7861

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TG7861

دارای نمایشگر و دفترچه تلفن Panasonic Phone

670,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن رومیزی پاناسونیک KX TS880MX

تلفن رومیزی پاناسونیک KX TS880MX

دارای ظرفیت ورودی 99 مخاطب Panasonic Phone

395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX PRS120

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX PRS120

دارای نمایشگر و دفترچه تلفن Panasonic Phone

440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن رومیزی پاناسونیک KX T7730X

تلفن رومیزی پاناسونیک KX T7730X

قابل تنظیم بلندی صدای اسپیکر Panasonic Phone

490,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGF310

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGF310

قابل اتصال به دیوار Panasonic Phone

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC222

تلفن بی‌سیم پاناسونیک KX TGC222

قابل اتصال به دیوار Panasonic Phone

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 110  records . Showing 1 to 30 of 110