رم کامپیوتر

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 2400 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 2400 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Corsair Desktop RAM

895,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3000 CL15R Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3000 CL15R Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 32 گیگابایت Corsair Desktop RAM

2,260,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3000 CL16 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3000 CL16 Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 32 گیگابایت Corsair Desktop RAM

2,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 2400 CL16 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 2400 CL16 Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 32 گیگابایت Corsair Desktop RAM

1,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3200 CL16RGB Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3200 CL16RGB Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 32 گیگابایت Corsair Desktop RAM

2,770,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3200 CL16 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 32GB 3200 CL16 Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 32 گیگابایت Corsair Desktop RAM

2,470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3200 CL16R Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3200 CL16R Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Corsair Desktop RAM

1,460,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3200 CL16 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3200 CL16 Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Corsair Desktop RAM

1,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3000 CL16 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 16GB 3000 CL16 Dual Channel

دو کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Corsair Desktop RAM

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 8GB 2400 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX DDR4 8GB 2400 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 8 گیگابایت Corsair Desktop RAM

510,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 8GB 3000 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 8GB 3000 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 8 گیگابایت GEIL Desktop RAM

595,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 8GB 3200 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 8GB 3200 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 8 گیگابایت GEIL Desktop RAM

695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 16GB 3000 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 16GB 3000 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت GEIL Desktop RAM

1,320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 16GB 3200 CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Evo Forza DDR4 16GB 3200 CL16 Single Channel

تک کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت GEIL Desktop RAM

1,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گلووی Type JB 16GB DDR4 3200MHz CL16

حافظه رم کامپیوتر گلووی Type JB 16GB DDR4 3200MHz CL16

دو کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Gloway Desktop RAM

1,530,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گلووی  Type α 8GB DDR4 2400MHz  CL17 Single

حافظه رم کامپیوتر گلووی Type α 8GB DDR4 2400MHz CL17 Single

تک کاناله با ظرفیت 8 گیگابایت Gloway Desktop RAM

430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گلاوی Gloway 4GB DDR4 2400MHz CL17 Single

حافظه رم کامپیوتر گلاوی Gloway 4GB DDR4 2400MHz CL17 Single

تک کاناله با ظرفیت 4 گیگابایت Gloway Desktop RAM

220,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر آسگارد Loki 16GB DDR4 3200MHz Single CL16

حافظه رم کامپیوتر آسگارد Loki 16GB DDR4 3200MHz Single CL16

تک کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Asgard Desktop RAM

1,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر آسگارد Loki 8GB DDR4 2666MHz Dual

حافظه رم کامپیوتر آسگارد Loki 8GB DDR4 2666MHz Dual

DDR4 با ظرفیت 8 گیگابایت Asgard Desktop RAM

825,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر آسگارد Shadow Hunter 16GB DDR4 3200 MHz CL16 Single

حافظه رم کامپیوتر آسگارد Shadow Hunter 16GB DDR4 3200 MHz CL16 Single

تک کاناله با ظرفیت 16 گیگابایت Asgard Desktop RAM

1,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر کینگ استون HyperX FURY DDR4 8GB 2400MHz CL15 Single

حافظه رم کامپیوتر کینگ استون HyperX FURY DDR4 8GB 2400MHz CL15 Single

تک کاناله با ظرفیت 8 گیگابایت Kingston Desktop Ram

480,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

حافظه رم کامپیوتر گیل EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 8GB

749,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine 8GB DDR4 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine 8GB DDR4 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM Single Channel Desktop RAM 8GB

459,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل EVO X DDR4 RGB 4GB 2400Mhz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل EVO X DDR4 RGB 4GB 2400Mhz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Single Channel Desktop RAM 4GB

405,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 4GB

265,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل EVO Forza DDR4 16GB 2400Mhz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل EVO Forza DDR4 16GB 2400Mhz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 16GB

1,099,000 تومان
اطلاعات بیشتر
حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine 16GB DDR4 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Pristine 16GB DDR4 2400 CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 16GB

875,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل  Super Luce RGB Lite DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل Super Luce RGB Lite DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 8GB

800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل  EVO X DDR4 RGB 8GB 2400Mhz CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل EVO X DDR4 RGB 8GB 2400Mhz CL17 Single Channel

حافظه رم کامپیوتر تک کاناله GEIL Desktop RAM 8GB

695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 حافظه رم کامپیوتر گیل  EVO Forza DDR4 32GB 2400Mhz CL15 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر گیل EVO Forza DDR4 32GB 2400Mhz CL15 Dual Channel

حافظه رم کامپیوتر دو کاناله GEIL Desktop RAM32GB

2,820,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 293  records . Showing 1 to 30 of 293