شیرینی خوری فیروزه کوب

شیرینی خوری شماره 3 شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی F141

شیرینی خوری شماره 3 شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی F141

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,782,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری شماره 4 شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی F155

شیرینی خوری شماره 4 شبکه بری فیروزه کوب برند آقاجانی F155

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

2,794,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 4 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 4 برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 3 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 3 برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 2 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 2 برند کریمی

اثر استاد کریمی

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 1 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 1 برند کریمی

اثر استاد کریمی

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری فیروزکوب 12×23 برند دستینه کالا

شیرینی خوری فیروزکوب 12×23 برند دستینه کالا

ارتفاع 12 و قطر 23 سانتی متر - حکاکی روی مس

2,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری شماره 4 فیروزه کوب برند آقاجانی

شیرینی خوری شماره 4 فیروزه کوب برند آقاجانی

تزیینی و پذیرایی

1,440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری شماره 3 فیروزه کوب برند آقاجانی

شیرینی خوری شماره 3 فیروزه کوب برند آقاجانی

تزیینی و پذیرایی

1,111,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری شماره 2 فیروزه کوب برند آقاجانی

شیرینی خوری شماره 2 فیروزه کوب برند آقاجانی

تزیینی و پذیرایی

589,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری شماره 1 فیروزه کوب برند آقاجانی

شیرینی خوری شماره 1 فیروزه کوب برند آقاجانی

تزیینی و پذیرایی

391,500 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 11  records . Showing 1 to 11 of 11