صنایع مینا کاری

آجیل خوری تنگ پارچ سنبلدان سنگاب قندان بشقاب و شکلات خوری ساعت گلدان

تنگ شاهی بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F173

تنگ شاهی بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F173

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

3,105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F0144

تنگ دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F0144

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

904,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری مینا 2220043 برند گوهردان

شکلات خوری مینا 2220043 برند گوهردان

مینا کاری

310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ مینای سایز بزرگ برند دستینه کالا

تنگ مینای سایز بزرگ برند دستینه کالا

45 سانتی متر ، مینا کاری

995,000 تومان
اطلاعات بیشتر
پارچ مینا ترسیمی ترنج صراحی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

پارچ مینا ترسیمی ترنج صراحی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

25 سانتی متر ، مینا کاری

475,000 تومان
اطلاعات بیشتر
پارچ مینا ترسیمی ترنج خمره ای استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

پارچ مینا ترسیمی ترنج خمره ای استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

18 سانتی متر ، مینا کاری

375,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

بشقاب مینا 25 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

25 سانتی متر - مینا کاری

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا 16 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

بشقاب مینا 16 ترسیمی طرح اسلیمی استاد مهدیان برند دستینه کالا

16 سانتی متر - مینا کاری

145,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا 30 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

بشقاب مینا 30 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

30 سانتی متر - مینا کاری

440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا 20 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

بشقاب مینا 20 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

20 سانتی متر - مینا کاری

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا 16 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

بشقاب مینا 16 ترسیمی طرح اسلیمی استاد اسماعیلی برند دستینه کالا

16 سانتی متر - مینا کاری

135,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3420024 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3420024 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

143,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3420014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3420014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

143,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3320034 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320034 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

143,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3320044 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320044 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

143,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3360014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3360014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3370024 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370024 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3370034 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370034 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

112,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3370014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3370014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3320014 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320014 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

93,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ساعت خورشیدی 3320024 برند گوهردان

ساعت خورشیدی 3320024 برند گوهردان

دیوار کوب، هدیه

93,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان میناکاری 20 سانتی متر برند اصفهان خاتم

گلدان میناکاری 20 سانتی متر برند اصفهان خاتم

پرکار ، ساخته شده از ورق مس

135,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرف پذیرایی میناکاری برند اصفهان خاتم

ظرف پذیرایی میناکاری برند اصفهان خاتم

میناکاری نفیس

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 جعبه درب دار تذهیب میناکاری برند اصفهان خاتم

جعبه درب دار تذهیب میناکاری برند اصفهان خاتم

جعبه درب دار تذهیب میناکاری

130,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا 20 سانت طرح چند رنگ برند اصفهان خاتم

بشقاب مینا 20 سانت طرح چند رنگ برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری نفیس طرح چند رنگ

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 بشقاب مینا 20 سانتی متری برند اصفهان خاتم

بشقاب مینا 20 سانتی متری برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری سبز رنگ

750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب مینا برند اصفهان خاتم

بشقاب مینا برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری نفیس

85,000 تومان
اطلاعات بیشتر
بشقاب میناکاری طرح ساعت برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری طرح ساعت برند اصفهان خاتم

بشقاب میناکاری طرح ساعت

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
پارچ صراحی 20 مس و پرداز برند آقاجانی

پارچ صراحی 20 مس و پرداز برند آقاجانی

تزیینی

301,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری میناکاری بزرگ  آقاجانی

شکلات خوری میناکاری بزرگ آقاجانی

تزیینی

390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 62  records . Showing 1 to 30 of 62