محصولات آبکاری شده

آبکاری نقره سیاه قلم آبکاری طلا آبکاری مس و نقره آبکاری برنجی

میوه خوری مسی برند عالی قاپو

میوه خوری مسی برند عالی قاپو

ارتفاع 35 سانتی متر جنس زیر ساخت برنج

960,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کشکول میوه خوری برند عالی قاپو

کشکول میوه خوری برند عالی قاپو

طرح گل و مرغ

800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آفتابه لگن برند عالی قاپو

آفتابه لگن برند عالی قاپو

ارتفاع 41 سانتی متر

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلاب ریز آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

گلاب ریز آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

ارتفاع 35 سانتی متر

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گزخوری آبکاری طلا برند عالی قاپو

گزخوری آبکاری طلا برند عالی قاپو

ارتفاع 28 سانتی متر

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
میوه خوری آبکاری مس و نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

میوه خوری آبکاری مس و نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

ارتفاع 25 سانتی متر

380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ شاخدار آبکاری طلا برند عالی قاپو

تنگ شاخدار آبکاری طلا برند عالی قاپو

ارتفاع 56 سانتی متر

800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ شاخ دار برند عالی قاپو

تنگ شاخ دار برند عالی قاپو

ارتفاع 56 سانتی متر

750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گزخوری قلم زنی برند عالی قاپو

گزخوری قلم زنی برند عالی قاپو

ارتفاع 35 سانتی متر

460,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لاله قلم زنی برند عالی قاپو

لاله قلم زنی برند عالی قاپو

موجود در ارتفاع 48 و 42 سانتی متر

620,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شیرینی خوری قلم زنی برند عالی قاپو

شیرینی خوری قلم زنی برند عالی قاپو

ارتفاع 14 و دهنه 28 سانتی متر

380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان مسی ارتفاع 55 سانتی متر برند عالی قاپو

گلدان مسی ارتفاع 55 سانتی متر برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گردسوز مسی برند عالی قاپو

گردسوز مسی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری مسی تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور برند عالی قاپو

شکلات خوری مسی تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور برند عالی قاپو

ارتفاع 18 و قطر داخل 20 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ست گلدان شکلات خوری برند عالی قاپو

ست گلدان شکلات خوری برند عالی قاپو

طرح گل مرغ

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری قلمزنی مسی برند عالی قاپو

شکلات خوری قلمزنی مسی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
قندان مسی برند عالی قاپو

قندان مسی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
میوه خوری مسی برند عالی قاپو

میوه خوری مسی برند عالی قاپو

ارتفاع 35 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گلدان مسی قلمزنی برند عالی قاپو

گلدان مسی قلمزنی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گز خوری مسی برند عالی قاپو

گز خوری مسی برند عالی قاپو

ارتفاع 70 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
سنبلدان مسی برند عالی قاپو

سنبلدان مسی برند عالی قاپو

طرح گل و مرغ

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
ست سنبلدان گز خوری برند عالی قاپو

ست سنبلدان گز خوری برند عالی قاپو

طرح گل و مرغ

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کشکول مسی برند عالی قاپو

کشکول مسی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلمزنی مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری مسی برند عالی قاپو

شکلات خوری مسی برند عالی قاپو

ارتفاع 21 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
تنگ مسی برند عالی قاپو

تنگ مسی برند عالی قاپو

تلفیق هنر قلم زنی و مینیاتور

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گلدان آبکاری مس و نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

گلدان آبکاری مس و نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

ارتفاع 84 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
لاله آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

لاله آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

ارتفاع 44 سانتیمتر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گزخوری آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

گزخوری آبکاری نقره سیاه قلم برند عالی قاپو

ارتفاع 20 سانتیمتر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
سرویس آجیل خوری برند عالی قاپو

سرویس آجیل خوری برند عالی قاپو

طرح گل و مرغ

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
گلاب ریز برند عالی قاپو

گلاب ریز برند عالی قاپو

ارتفاع 35 سانتی متر

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 58  records . Showing 1 to 30 of 58