مینی کامپیوتر

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-32GB-1TB+500GB SSD-4GB DVD RW

20,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-32GB-1TB+500GB SSD-intel DVD RW

17,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-16GB-1TB+500GB SSD-4GB DVD RW

18,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-16GB-1TB+500GB SSD-intel DVD RW

15,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-16GB-1TB+250GB SSD-4GB DVD RW

17,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-16GB-1TB+250GB SSD-intel DVD RW

14,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دکستاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دکستاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-8GB-1TB+250GB SSD- 2GB DVD RW

8,590,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-8GB-1TB+250GB SSD-intel DVD RW

13,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-8GB-1TB-2GB DVD RW

13,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i7(8700)-8GB-1TB-intel DVD RW

12,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB+250GB SSD-2GB DVD RW

9,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB+250GB SSD-intel DVD RW

10,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB+120GB SSD-2GB DVD RW

10,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB+120GB SSD-intel DVD RW

9,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB-2GB DVD RW

10,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i5(8400)-8GB-1TB-intel DVD RW

9,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i3(8100)-8GB-1TB+120GB SSD-2GB DVD RW

9,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i3(8100)-8GB-1TB+120GB SSD-intel DVD RW

8,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i3(8100)-8GB-1TB-2GB DVD RW

9,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

کامپيوتر دسکتاپ اچ پی Prodesk 400 G5

i3(8100)-8GB-1TB-intel-DVD RW

8,390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر کوچک ایسوس TS10 B003D

کامپیوتر کوچک ایسوس TS10 B003D

Atom(X5-Z8350)-2GB-32GB eMMC-Intel

10,990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک ايسوس ویوو مینی UN65U-M010M

کامپيوتر کوچک ايسوس ویوو مینی UN65U-M010M

i7(7500U)-4GB-1TB-Intel HD Graphics 620

69,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک ايسوس ویوو مینی  VM65N-G022M

کامپيوتر کوچک ايسوس ویوو مینی VM65N-G022M

i5(6200U)-4GB-1TB-GeForce 930M 1GB

49,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis 3

کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis 3

i7(7700)-16GB-2TB+256GB SSD-6GB

28,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis X3

کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis X3

i7(7700K)-16GB-2TB+2×256GB SSD-8GB

26,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis X3

کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis X3

i7(7700K)-16GB-2TB+256GB SSD-8GB

24,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis Ti3

کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis Ti3

i7(7700K)-64GB-3TB+2×256GB SSD-8GB

22,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis Ti3

کامپیوتر گیمینگ دسکتاپ ام اس آی Aegis Ti3

i7(7700K)-64GB-3TB+2×512GB SSD-8GB

15,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک فراسو FMC-330

کامپيوتر کوچک فراسو FMC-330

Intel Celeron (J3355) - 4GB

14,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک فراسو FMC-330

کامپيوتر کوچک فراسو FMC-330

Intel Celeron (J3355) - 8GB

1,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 111  records . Showing 1 to 30 of 111