نرم افزار فنی و مهندسی

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی  Sketchup Collection 2017 and V-ray Ver.5

نرم افزار مدلسازی 3 بعدی Sketchup Collection 2017 and V-ray Ver.5

نـرم افـزار قـدرتـمند سـاخـت مـدل هـای سـه بـعـدی + آموزش_مجموعه پرنیان

14,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 and LT

نرم افزار نقشه کشیAutoCAD 2017.1.1 and LT

نرم افزار نقشه کشی اتوکد ال تی مجموعه پرنیان  

14,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار محاسبات Matlab R2016b

نرم افزار محاسبات Matlab R2016b

نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحی  3Ds Max Collection Ver.7

نرم افزار طراحی 3Ds Max Collection Ver.7

مـجـمـوعـه نـرم افـزار تـری دی مـکـس_مجموعه پرنیان

18,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2

نرم افزار طراحیSolidworks Collection 32-Bit Ver.2

نرم افزار طراحی 3 بعدی سازه های صنعتی سولید ورکس _مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-2

نرم افزار طـراحـی و انـیمیشن سازی اتودسک_مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1

نرم‌افزارهای طراحی Autodesk Collection 2016 Part-1

نرم افزار مـدل سـازی و تـحـلـیل اطـلاعـات سـاخـتمـانـی_مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64

نرم افزار محاسبات Matlab R2015b x86 x64

نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection

نرم افزار انیمیشن سازی Maya Collection

مجموعه کامل نرم افزار انیمیشن سازی مایا_مجموعه پرنیان

10,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نـرم افـزار طـراحـی  Cutting and Master Collection 2017 Ver.2

نـرم افـزار طـراحـی Cutting and Master Collection 2017 Ver.2

نـرم‌افـزار تخـصصی مـاشین کـاری و بـرش بهـینه و شـیت مـتال_مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی  AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی AutoCAD Civil 3D 2016 64-Bit

نــرم افــزار مــهنــدســی شــهـرسـازی سیویل اتوکد _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی SIMULIA Abaqus 2017 64-Bit

نـرم افـزار شبیـه سـازی صـنعتی_مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop

نـرم افـزار طـراحـی Civil 3D Collection + Land Desktop

نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی سیویل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نـرم افـزار آنالیز  ANSYS Products 18.0 64-Bit

نـرم افـزار آنالیز ANSYS Products 18.0 64-Bit

نرم افزار آنالیز جامدات و سیالات و الکترواستاتیک انسیس _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015

نـرم افـزار طـراحـی CATIA P3 V5-6R 2015

نـرم افـزار طـراحـی و مـدل سـازی قـطـعـات صـنـعـتـی کتیا _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT

نرم افزار نقشه کشی Autocad 2015 SP2 + LT

نرم افزار نقشه کشی اتوکد_مجموعه پرنیان

10,500 تومان
اطلاعات بیشتر
مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab and Maple Collection 2016.1 Ver.4

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل Minitab and Maple Collection 2016.1 Ver.4

مجموعه نرم افزارهای مینی تب و میپل_مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection

نرم افزار طـراحـی Chief Architect Premier X8 + Collection

نرم افزار طـراحـی دکـوراسیـون داخـلـی سـاخـتمـان_مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17

نـرم افـزارهای مهنـدسـی CSi Collection 2017 Ver.17

نـرم افـزارهای مهنـدسـی عـمـران سی اس آی _مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار محاسبات Matlab R2015a

نرم افزار محاسبات Matlab R2015a

نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طـراحـی  Inventor Pro 2018 64-Bit

نرم افزار طـراحـی Inventor Pro 2018 64-Bit

نرم افزار طـراحـی و مـدلـسـازی اتوکد اینونتور_مجموعه پرنیان

14,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1

نرم افزار زمـان بـنـدی Primavera Collection Ver.1

نرم افزار زمـان بـنـدی و کـنـتـرل پـروژه پـریـمـاورا_مجموعه پرنیان

10,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection

نرم افزار طراحی Revit Architecture Collection

مـجـمـوعـه نـرم افـزاری طـراحـی سـاخـتـمـان و مـعـمـاری _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم‌افزار  طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات

نرم‌افزار طـراحـی و سـاخـت طلا و جواهرات

نـرم افـزارهـای تخـصصـی طـراحـی طـلـا و جـواهـرات_مجموعه پرنیان

14,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit

نرم افزار محاسبات Matlab R2017a 64-Bit

نرم افزار محاسبات ریاضی متلب _ مجموعه پرنیان

16,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 and LT 64-Bit

نرم‌افزارهای طراحی Maya 2017 and LT 64-Bit

نرم‌افزارهای طـراحـی و سـاخـت انـیمـیشـن هـای 3 بعـدی مایا_مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2

رم افزار شـبـیـه سـازی ETAP & EPLAN Collection Ver.2

نرم افزار شـبـیـه سـازی مـدارهـای الـکـتـرونـیـکـی _ مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار مهندسی  Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit

نرم افزار مهندسی Auto CAD Civil 3D 2018 64Bit

نرم افزار مهندسی شهرسازی سیویل_مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray

نرم افزار طـراحـی3DS Max 2016 SP1 + Vray

نرم افزار طـراحـی سـه بـعـدی و انـیمـیشـن سـازی تری دی مکس _ مجموعه پرنیان

12,500 تومان
اطلاعات بیشتر
 نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7

نرم افزار نقشه کشی ArcGIS 10.5 + Collection Ver.7

کالکشن آرک جی آی اس_مجموعه پرنیان

15,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 87  records . Showing 1 to 30 of 87