هارد اکسترنال رومیزی

هارد اکسترنال رو میزی وسترن دیجیتال مدل MyBook 3TB

هارد اکسترنال رو میزی وسترن دیجیتال مدل MyBook 3TB

3 ترابایت Western Digital MyBook

1,395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 8TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 8TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

3,770,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 6TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 6TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

2,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 4TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Seagate Backup Plus Hub - 4TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

1,380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 8TB

هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 8TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

3,410,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 4TB

هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 4TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

1,710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 3TB

هارد دیسک اکسترنال رومیزی Transcend StoreJet 35T3 - 3TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

1,410,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 6TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 6TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

3,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 4TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 4TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

2,590,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 3TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Cloud Home - 3TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

1,730,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 8TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 8TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

3,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 6TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 6TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

2,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
 هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 4TB

هارد ديسک اکسترنال رومیزی Western Digital My Book - 4TB

سرعت انتقال USB 3.0 5Gbps

1,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هارد دیسک اکسترنال رومیزی ADATA HM900 - 2TB

هارد دیسک اکسترنال رومیزی ADATA HM900 - 2TB

مقاوم در برابر شوک USB3.0

1,175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 14  records . Showing 1 to 14 of 14