پاپکورن ساز

پاپ کرن ساز آرزم AR258

پاپ کرن ساز آرزم AR258

850وات قابلیت تهیه‌ی پاپ‌کورن در 4 الی 6 دقیقه Popcorn Maker

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 1  records . Showing 1 to 1 of 1