Fellowes

کاغذ خردکن فلوز 3250HS

کاغذ خردکن فلوز 3250HS

سرعت برش 5 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - سطح امنیتی بسیار بالا - Fellowes

7,560,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 46MS

کاغذ خردکن فلوز 46MS

سرعت برش 1.8 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - Fellowes Micro-Cut Shredder

7,460,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 485Ci

کاغذ خردکن فلوز 485Ci

سرعت برش 6 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - Fellowes Cross-Cut Shredder

4,563,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 62MC

کاغذ خردکن فلوز 62MC

سرعت برش 2.74 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - دارای قفل امنیتی - Fellowes

5,320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 99Ms

کاغذ خردکن فلوز 99Ms

سرعت برش 3.3 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - دارای سنسور ایمنی - Fellowes

4,563,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 1050HS

کاغذ خردکن فلوز 1050HS

سرعت برش 4 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - سطح امنیتی بسیار بالا - Fellowes

6,453,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز DS-1

کاغذ خردکن فلوز DS-1

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 53C

کاغذ خردکن فلوز 53C

قابلیت خرد کردن CD ، برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 300C

کاغذ خردکن فلوز 300C

صدای بسیار کم در حالت خرد کردن کاغذ - حالت Sleepmode - پنل لمسی - Fellowes Feed Shredder

5,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 500C

کاغذ خردکن فلوز 500C

صدای بسیار کم در حالت خرد کردن کاغذ - حالت Sleepmode - پنل لمسی - Fellowes Feed Shredder

3,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 125Ci

کاغذ خردکن فلوز 125Ci

مخصوص حجم زیاد کاغذ - سیستم جلوگیری از گیر کردن کاغذ -دارای سنسور ایمنی - Fellowes Shredder

3,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 225Ci

کاغذ خردکن فلوز 225Ci

صدای بسیار کم در حالت خرد کردن کاغذ - حالت Saving Energy - برش پودری - Fellowes Shredder

3,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 225Mi

کاغذ خردکن فلوز 225Mi

دارای سنسور امنیتی - برترین سطح امنیتی در امحاء کاغذ - Fellowes Microshred Shredder

5,320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 325Ci

کاغذ خردکن فلوز 325Ci

دارای سنسور ایمنی - حالت Saving Energy - برش پودری -Fellowes Powershred Shredder

3,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 450Ms

کاغذ خردکن فلوز 450Ms

دارای ورودی جدا برای کاغذ و CD - خرد کردن یک کاغذ A4 به بیش از 2000 تکه - Fellowes Shredder

2,635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 460Ms

کاغذ خردکن فلوز 460Ms

دارای ورودی جدا برای کاغذ و CD - خرد کردن یک کاغذ A4 به بیش از 2000 تکه - Fellowes Shredder

2,635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 425CI

کاغذ خردکن فلوز 425CI

سرعت برش 6 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - Fellowes Cross-Cut Shredder

5,360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 450M

کاغذ خردکن فلوز 450M

سرعت برش 2.1 متر در دقیقه - مناسب برای شرکت ها و سازمان ها - Fellowes Micro-Cut Shredder

5,320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 60Cs

کاغذ خردکن فلوز 60Cs

قابلیت خرد کردن CD - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

2,560,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 63Cb

کاغذ خردکن فلوز 63Cb

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 73Ci

کاغذ خردکن فلوز 73Ci

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 75Cs

کاغذ خردکن فلوز 75Cs

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,830,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 79Ci

کاغذ خردکن فلوز 79Ci

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

4,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز 99Ci

کاغذ خردکن فلوز 99Ci

قابلیت خرد کردن CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

3,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز DS-1200Cs

کاغذ خردکن فلوز DS-1200Cs

قابلیت خرد کردن CD - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

4,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز H-8C

کاغذ خردکن فلوز H-8C

مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - قابلیت خرد کردن CD - ابعاد کوچک - Fellowes Cross-Cut Shredder

6,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
کاغذ خردکن فلوز H-8CD

کاغذ خردکن فلوز H-8CD

اسلات مجزا برای برش CD - مجهز به سنسور ایمنی - برش پودری - Fellowes Cross-Cut Shredder

7,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 27  records . Showing 1 to 27 of 27