دوربین

دوربین های ورزشی دوربین تحت شبکه دوربین مدار بسته دوربین های صنعتی و چند منظوره دوربین اتومبیل دستگاه DVR لوازم جانبی دوربین دوربین فیلم برداری

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16C0T IRP

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16C0T IRP

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

235,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16D0T IRE

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16D0T IRE

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

340,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE11H0T PIRL

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE11H0T PIRL

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

553,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE12H0T PIRL

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE12H0T PIRL

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

558,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16D8T IT3ZE

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16D8T IT3ZE

دوربین بولت با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

1,114,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT1F

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT1F

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

525,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT3ZF

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT3ZF

دوربین بولت با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1023G0 I

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1023G0 I

دوربین بولت با دید در شب تا 30 متر Hikvision Bullet Camera

725,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT5F

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16H0T IT5F

دوربین بولت با دید در شب تا 80 متر Hikvision Turbohd Camera

580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1123G0 I

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1123G0 I

دوربین دام با دید در شب تا 30 متر Hikvision Dome Camera

840,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE18U8T IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE18U8T IT3

دوربین بولت با دید در شب تا 60 متر Hikvision Turbohd Camera

1,575,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE38D8T PIR

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE38D8T PIR

دوربین کیوب با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

609,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRP

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRP

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

185,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRPF

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRPF

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

222,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT1E

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT1E

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

415,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT3E

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT3E

دوربین دام با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT1F

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT1F

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT3F

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT3F

دوربین دام با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

515,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT3ZF

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T IT3ZF

دوربین دام با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

905,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T ITMF

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56H0T ITMF

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE71H0T PIRL

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE71H0T PIRL

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

510,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE78U8T IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE78U8T IT3

دوربین دام با دید در شب تا 60 متر Hikvision Turbohd Camera

1,490,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B120

دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B120

دوربین بولت با دید در شب تا 30 متر Hilook IP Camera

639,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B120H

دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B120H

دوربین بولت با دید در شب تا 30 متر Hilook IP Camera

685,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B140H

دوربین تحت شبکه هایلوک IPC B140H

دوربین بولت با دید در شب تا 30 متر Hilook IP Camera

855,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایلوک IPC T220 H

دوربین تحت شبکه هایلوک IPC T220 H

دوربین دام با دید در شب تا 30 متر Hilook IP Camera

850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایلوک IPC T240H

دوربین تحت شبکه هایلوک IPC T240H

دوربین دام با دید در شب تا 30 متر Hilook IP Camera

1,030,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایلوک PTZ T4225I D2 MP IR

دوربین مداربسته هایلوک PTZ T4225I D2 MP IR

دوربین اسپید دام با دید در شب تا 100 متر Hilook Turbohd Camera

4,910,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایلوک PTZ T5225I A

دوربین مداربسته هایلوک PTZ T5225I A

دوربین اسپید دام با دید در شب تا 150 متر Hilook Turbohd Camera

5,840,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین مداربسته هایلوک THC B120 M

دوربین مداربسته هایلوک THC B120 M

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hilook Turbohd Camera

289,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 403  records . Showing 1 to 30 of 403