سلام دوست من وقت بخیر

فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M6 Comfort

فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M6 Comfort

دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Omron Digital Blood Pressure Monitor

1,253,000 تومان
فشارسنج امسیگ مدل SF19

فشارسنج امسیگ مدل SF19

مکانیزم عقربه ای EmsiG Sphygmomanometer

435,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

904,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM44

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM44

بازویی دارای قابلیت خاموشی خودکار Beurer Digital Blood Pressure Monitor

618,000 تومان
فشارسنج امرن مدل RS2

فشارسنج امرن مدل RS2

سنجش ضربان قلب تشخیص آریتمی Omron Blood Pressure Monitor

839,000 تومان
فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M2

فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M2

قابلیت ذخیره‌ 30 نتیجه Omron Digital Blood Pressure Monitor

713,000 تومان
فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M3

فشارسنج بازویی دیجیتال امرن M3

دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Omron Digital Blood Pressure Monitor

935,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BC40

فشارسنج دیجیتالی بیورر BC40

مچی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

499,000 تومان
فشارسنج امرن مدل RS3

فشارسنج امرن مدل RS3

سنجش ضربان قلب حافظه ذخیره نتایج Omron Blood Pressure Monitor

1,022,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM47

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM47

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

619,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM53

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM53

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

611,000 تومان
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM55

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM55

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

1,052,000 تومان
موجود نیست فشارسنج دیجیتالی بیورر BC08

فشارسنج دیجیتالی بیورر BC08

مچی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

379,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل BO27

فشارسنج امسیگ مدل BO27

سنجش ضربان قلب سخنگو به زبان فارسی EmsiG Blood Pressure Monitor

620,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل BO28

فشارسنج امسیگ مدل BO28

سیستم پیشرفته کنترل هوا سنجش ضربان قلب EmsiG Blood Pressure Monitor

420,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل BO20

فشارسنج امسیگ مدل BO20

سنجش ضربان قلب EmsiG Blood Pressure Monitor

310,000 تومان
موجود نیست فشار سنج امسیگ مدل BW35

فشار سنج امسیگ مدل BW35

تفسیر آسان مقادیر به کمک who رنگی EmsiG Blood Pressure

690,000 تومان
موجود نیست فشار سنج امسیگ مدل BW67

فشار سنج امسیگ مدل BW67

صفحه نمایش بزرگ سنجش ضربان قلب EmsiG Blood Pressure

350,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل SP91

فشارسنج امسیگ مدل SP91

مکانیسم عقربه ای EmsiG Sphygmomanometer

280,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل SP05

فشارسنج امسیگ مدل SP05

مکانیسم عقربه ای EmsiG Sphygmomanometer

220,000 تومان
موجود نیست فشارسنج امسیگ مدل SF10

فشارسنج امسیگ مدل SF10

مکانیسم عقربه ای سنجش بسیار دقیق EmsiG Sphygmomanometer

330,000 تومان
موجود نیست فشار سنج گلامور مدل TMB1018

فشار سنج گلامور مدل TMB1018

کاربری حرفه ای سنجش ضربان قلب Glamor Blood Pressure Monitor

499,000 تومان
موجود نیست فشارسنج وکتو مدل VT 800B12S

فشارسنج وکتو مدل VT 800B12S

سخنگو قابلیت تشخیص آریتمی Vekto Blood Pressure Monitor

420,000 تومان
موجود نیست فشارسنج استار مدل BF6148L

فشارسنج استار مدل BF6148L

سخنگو سنجش ضربان قلب Star Blood Pressure Monitor

350,000 تومان
موجود نیست فشارسنج وکتو مدل VT 800B8S

فشارسنج وکتو مدل VT 800B8S

سخنگو قابلیت تشخیص آریتمی Vekto Blood Pressure Monitor

360,000 تومان
موجود نیست فشار سنج گلامور مدل TMB 1112

فشار سنج گلامور مدل TMB 1112

سنجش ضربان قلب حافظه نتایج Glamor Blood Pressure Monitor

440,000 تومان
موجود نیست فشارسنج بریسک مدل HS20A

فشارسنج بریسک مدل HS20A

مکانیسم عقربه ای سنجش ضربان قلب brisk Sphygmomanometer

230,000 تومان
موجود نیست فشارسنج دیجیتالی همراه با دماسنج FT15 1 بیورر BM16

فشارسنج دیجیتالی همراه با دماسنج FT15 1 بیورر BM16

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

360,000 تومان
موجود نیست فشارسنج دیجیتالی بیورر BM85

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM85

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

920,000 تومان
موجود نیست فشارسنج دیجیتالی بیورر BM75

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM75

بازویی دارای نمایشگر تاریخ و ساعت Beurer Digital Blood Pressure Monitor

320,000 تومان
Total 53  records . Showing 1 to 30 of 53