هود

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 302

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 302

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 12

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 12

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 303

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 303

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 317

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 317

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 319

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 319

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 101

هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 101

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 102

هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 102

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 103

هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 103

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 201

هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 201

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 202

هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 202

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 203

هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 203

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 204

هود آشپزخانه کلاسیک سینجر HC 204

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 321

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 321

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 323

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 323

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 324

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 324

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 325

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 325

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 326

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 326

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 322

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 322

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

13,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مورب سینجر HV 320

هود آشپزخانه مورب سینجر HV 320

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 106

هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 106

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 108

هود آشپزخانه پروانه‌ای سینجر HB 108

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 01

هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 01

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

1,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 02

هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 02

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 11

هود آشپزخانه مخفی سینجر HU 11

دارای مکش 720 متر مکعب در ساعت Sinjer Hood

650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه هاردستون ماریا

هود آشپزخانه هاردستون ماریا

هود مورب، شیشه ای با قدرت مکش 600 مترمکعب Hardstone Hood

1,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
هود آشپزخانه هاردستون CHG 8030

هود آشپزخانه هاردستون CHG 8030

هود مخفی، شیشه ای، موتور فلزی بیصدا با قدرت مکش 950 تا 1100 مترمکعب Hardstone Hood

1,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
هود آشپزخانه هاردستون CHS 9060

هود آشپزخانه هاردستون CHS 9060

هود مورب، موتور فلزی بیصدا، سوپر توربو و قدرت مکش 950 تا 1100 مترمکعب Hardstone Hood

1,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
هود آشپزخانه هاردستون CHG9085

هود آشپزخانه هاردستون CHG9085

هود مورب، موتور تمام فلزی بیصدا، سوپر توربو با قدرت مکش بالا Hardstone Hood

1,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
هود آشپزخانه هاردستون CHG9086

هود آشپزخانه هاردستون CHG9086

هود مورب، موتور تمام فلزی بیصدا و سوپر توربو با قدرت مکش بالا Hardstone Hood

2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
هود آشپزخانه مخفی اخوان  Akhavan H64TG

هود آشپزخانه مخفی اخوان Akhavan H64TG

دارای مکش 700 متر مکعب بر ساعت Akhavan Hood

765,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 206  records . Showing 1 to 30 of 206