کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن نیکیتا 468

کاغذ خردکن نیکیتا 468

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 18 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا 568

کاغذ خردکن نیکیتا 568

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 25 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا ST 9290

کاغذ خردکن نیکیتا ST 9290

نوع برش رشته ای ظرفیت مخزن 15 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9331

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9331

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 17 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9330

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9330

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 15 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 27 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9522

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9522

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 27 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9520

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9520

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 27 لیتر-Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9511

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9511

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 34 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9830

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9830

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 52 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9150

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9150

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 2.3 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9681

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9681

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 21 لیتر Nikita Paper Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9680

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9680

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 21 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9671

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9671

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 20 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9670

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9670

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 20 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9220

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9220

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 26 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9210

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9210

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 34 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9020

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9020

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 22 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9010

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9010

نوع برش پودری ظرفیت 22 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا U5

کاغذ خردکن نیکیتا U5

نوع برش پودری ظرفیت 20 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355

نوع برش پودری ظرفیت مخزن 15 لیتر Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9351

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9351

نوع برش پودری ظرفیت 25 لیتر-Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9310

کاغذ خردکن نیکیتا SD 9310

نوع برش پودری با ظرفیت 6 برگ آچار Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا Silver

کاغذ خردکن نیکیتا Silver

نوع برش پودری 20 لیتر حجم مخزن Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus

کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus

دارای 27 لیتر حجم مخزن و قدرت موتور 200 وات Nikita Paper shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن ای بی ای 5141C

کاغذ خردکن ای بی ای 5141C

مناسب مصارف اداری - قابلیت خرد کردن CD - برش پودری - سطح امنیتی بالا - EBA Office Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن ای بی ای 3140S

کاغذ خردکن ای بی ای 3140S

مناسب مصارف اداری - قابلیت خرد کردن CD - برش رشته ای - EBA Document Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن ای بی ای 3140C

کاغذ خردکن ای بی ای 3140C

مناسب مصارف اداری - قابلیت خرد کردن CD - برش پودری - EBA Document Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن ای بی ای 2127S

کاغذ خردکن ای بی ای 2127S

مصارف اداری - قابلیت خرد کردن CD - برش رشته ای - EBA Office Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
کاغذ خردکن ای بی ای 2127C

کاغذ خردکن ای بی ای 2127C

مصارف اداری - قابلیت خرد کردن CD - برش پودری - EBA Office Shredder

موجود نیست
اطلاعات بیشتر
Total 86  records . Showing 1 to 30 of 86